Název Goodness Staženo

Lindenmayerovy systémy

Cílem diplomové práce je seznámit s Lindenmayerovými systémy, s historií vzniku těchto systémů, biologickou motivací, s aplikací Lindenmayerových syst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

2x

Evoluční historie lichokopytníků - diplomová práce

Diplomová práce rešeršního typu se zabývá studiem a porovnáním paleontologické odborné literatury ve vztahu k fylogenetickému vývoji lichokopytníků. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Přírodní - ostatní

1x

Nutriční hodnota vybraných druhů kořenové zeleniny - diplomová práce

Diplomová práce v úvodním literárním přehledu přináší informace o látkách přítomných v zelenině včetně látek rizikových. Vlastním cílem práce je poté ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Zemědělství

1x

Makromycety vrchu Ressl u Mostu

Diplomová práce z mykologického hlediska seznamuje s výskytem hub lokality vrchu Ressl u Mostu. Výzkum probíhal od dubna 2008 do prosince 2009. Autor ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

0x

Reprodukční biologie pajasanu žláznatého

Diplomová práce představuje invazní dřevinu v České republice pajasan žláznatý. Po úvodu následuje charakteristika druhů této rostliny. Zkoumá její v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

0x