Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Malé státy v teorii a podmínkách mezinárodních vztahů

Malé státy v teorii a podmínkách mezinárodních vztahů

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Práce se formou souvislého textu zaměřuje na otázku malých států v teorii i praxi mezinárodních vztahů. Úvodní část zachycuje některé obsahové i formální znaky studia malých států a poukazuje na specifika těchto celků ve srovnání se státy rozsáhlejšími. Práce pokračuje rozborem postavení malých států z hlediska nezávislosti a možností obrany v pojetí čtyř teoretických přístupů v oblasti mezinárodních vztahů. Třetí část zůstává u otázek bezpečnosti a suverenity malých států, tentokrát v podobě rozboru bezpečnostní situace a politických a obranných možností malých států ve střední Evropě v současné době. Soustředí se zejména na oslabení úlohy obranných sil a naopak značný vliv stupně hospodářského rozvoje při udržování nezávislosti.

Obsah

1.
Malé státy a jejich studium
1.1.
Závislost jako hlavní téma
1.2.
Nejednoznačná terminologie
1.3.
Představy o ohrožení malých států
1.4.
Spojování malé velikosti se slabostí
1.5.
Vztah malých států a mezinárodních organizací
1.6.
Zkušenost malého státu
2.
Malé státy v různých teoretických tradicích výzkumu mezinárodních vztahů
2.1.
Obecné srovnání přístupů k malým státům
2.2.
Charakteristika přístupů
2.2.1.
Politický realismus
2.2.2.
Analýza světového systému
2.2.3.
Strukturální přístup
2.2.4.
Analýza závislosti
3.
Bezpečnostní politika malých států ve střední Evropě
3.1.
Důraz na výhody seskupování
3.2.
Nejasné místo malých států v mezinárodním právním systému
3.3.
Vnitřní ohrožení malých států
3.4.
Politické možnosti a obranné schopnosti malého státu

Úryvek

"V posledních letech je malým státům věnována stále větší pozornost, přestože malá velikost státu není novým tématem ani v politologii, ani v ekonomii. Teorie týkající se rolí a problémů malých států mají naopak dlouhou tradici a velikost jako faktor ovlivňující postavení, strukturu a chování národního státu je odedávna předmětem empirických výzkumů. Nové je jen současné zaměření studia malých států. Zatímco v minulosti převládalo zaměření na vojensko-bezpečnostní hledisko, nynějším trendem je soustředění se na vztahy (hospodářské) závislosti malých států a z toho vyplývající dopad na jejich domácí a zahraniční politiku. Závislost je chápána jako hlavní problém malých států. Problém životaschopnosti a udržitelnosti ekonomiky se tedy jeví jako důležitější než vojensko-bezpečnostní problém.
Charakteristickým rysem odvětví studia malých států je nejednoznačná terminologie. Dosud nebylo dosaženo shody ani v případě definování malého státu. Používají se různá kritéria, například fyzická velikost (měřená ukazateli jako rozloha a počet obyvatel), ekonomická kapacita (GNP, GNP per capita) či vojenská kapacita (výdaje na obranu).
Již několikrát v moderní historii jsme byli svědky předpovědí zániku malých států. Jak je tedy možné, že malé státy byly schopné přežít do současnosti a, jak se zdá, i prosperovat, navzdory nerovnoměrnému rozložení prostředků moci? Je pozoruhodné, že se malé státy udržely i při souběžném rozvoji technologické a ekonomické koncentrace, která si vyžadovala větší množství investičního kapitálu, objemnější výrobní jednotky a expandující odbytiště.
Existuje poměrně rozšířená představa, že malé státy musí být nutně slabé. Někteří autoři dokonce popírají jakýkoli rozdíl mezi slabostí a malou velikostí. Dějiny posledních tří tisíciletí však ukazují, že bylo celkem velké množství malých států, "Davidů", které úspěšně odolávaly agresím velkých států, "Goliášů": například athénská polis za války s Perskou říší či středověká italská města, která si udržovala vliv na obchod ve Středomoří. Novodobá historie Izraele a Vietnamu dokazuje, že malá velikost a slabost nejsou synonyma. Srovnání hrubého národního produktu na osobu jasně ukazuje, že malé státy mohou být obdivuhodně úspěšné: Švédsko, Švýcarsko, Island, Dánsko, Norsko, Nový Zéland. Pro dlouhodobý vývoj malých států je nezbytná liberální struktura zahraničního obchodu světové ekonomiky. Jednou z výhod malého státu je velikost jeho průmyslu: malá odvětví průmyslu mají tendenci být flexibilnější a vhodnější pro nové výzvy přicházející ze světového trhu.
Malé státy se také těší zvýhodněnému postavení členů mezinárodních organizací v tom smyslu, že platí princip "jeden stát, jeden hlas".
Protože malá země samozřejmě nemůže zajistit všechno pro svou vysoce specializovanou společnost, musí spoléhat na prospěch z mezinárodní dělby práce, takže se počítá s její závislostí. Schopnost zachování malého státu se paradoxně vztahuje k nutnosti předat část suverenity mezinárodním organizacím. Následkem je, že klasické funkce spjaté se státní suverenitou (tj. obranná funkce a funkce ekonomické regulace) do značné míry přebírají právě mezinárodní organizace. Kdykoli je však cizí mocnost v pozici, která mu dovoluje ovlivňovat příjmy z obchodu závislého státu, třebaže je její vliv sebemenší, může tento stát snadno vydírat a tímto způsobem proniknout až dovnitř jeho procesu politického rozhodování."

Poznámka

Zpracováno na Ústavu politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22781
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse