Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Malé vodní toky - vypracované otázky

Malé vodní toky - vypracované otázky

Kategorie: Vodní hospodářství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky charakterizující problematiku malých vodních toků. Text velmi stručně popisuje zásady návrhu trasy a profilu malých vodních toků, druhy koryt, i co jsou a jak vznikají dnové útvary. Dále uvádí rovnice, křivky a teze k dané problematice.

Obsah

1.
Účel úprav malých vodních toků a jejich charakteristika
2.
Zásady návrhu trasy vodního toku. Tvary oblouků
3.
Zásady návrhu nivelity malých vodních toků
4.
Zásady návrhu příčného profilu malých vodních toků
5.
Způsoby výpočtu opevnění koryta
6.
Druhy a způsoby opevnění koryt
7.
Vysvětlete hysterezi konsumpční křivky
8.
Definujte rovnoměrné a nerovnoměrné proudění
9.
Co je rychlostní a drsnostní součinitel při proudění v otevřené korytě
10.
Co jsou a jak vznikají dnové útvary
11.
Jaké jsou nejdůležitější podklady pro projekt malých vodních toků
12.
Co vyjadřuje rovnice kontinuity a Chézyho rovnice
13.
Konzumpční křivka. Zásady návrhu, účel
14.
Definice ustáleného a neustáleného proudění
15.
Jaké znáte návrhové průtoky a jaké relace mezi nimi platí. N-leté, m-denní vody
16.
Fargueovy teze o odlehlosti a hloubkách
17.
Hydrologické a morfologické znaky malých povodí
18.
Požadavky kladené na úpravu toků. Účelové / ekonomické
19.
Objekty na malých vodních toků
20.
Zásady návrhu spádových objektů. Stupně, skluzy
21.
Definice bystřinného a říčného proudění
22.
Vegetační a polovegetační opevnění břehů malých vodních toků
23.
Druhová a prostorová skladba vegetačních doprovodů
24.
Zásady revitalizace vodního toku
25.
Účel hrazení bystřin. Charakteristika bystřin
26.
Princip výpočtu efektivního zrna de splavenin. Zrnitostní křivka
27.
Jaké jsou hlavní rozdíly pro návrh úpravy malých vodních toků v extravilánu a intravilánu
28.
Zásady pro opevnění dna vodních toků. Druhy opevnění

Úryvek

"6. Druhy a způsoby opevnění koryt. (str. 51, 68, str. 71 a dále – obrázky)
Extravilán: priorita vegetačních opatření před technickými, umožnění migrace bioty, nízké příčné objekty, břehové porosty
Intravilán: priorita tech. řešení (biotech., kde lze) objekty hydrotechnické (migrace ryb), komunikační, robustní opatření, břehové porosty (kde lze)
Opevnění dna – stabilizace příčnými prahy nebo pasy (užití kamene či dřeva (str.69)
Opevnění svahů – vegetační, nevegetační, kombinované
Vegetační: základní opevnění je zatravnění (osetí, drnování); fólie, síťovina (jutová) – brání výparu, mech. ochrana proti dešťům, hydroosev (u nás se neužívá – je drahý)

?? 7. Vysvětlete hysterezi konsumpční křivky. (Str.24 + dvojitá (obr. 50)
Graf průběhu fyzikálních změn při cyklickém opakovaní podmínek se nazývá hysterezní křivka
Inundace (inundační území) je část území v okolí vodních toků (říční nivy), které je periodicky zaplavované zvýšenými (povodňovými) průtoky.

konsumpční křivka= měrná křivka profilu y=f(Q) – str. 19
hystereze měrné křivky – do koryta přitéká méně vody když opadá, více když stoupá – důvod: změní se zdrsnění
vliv gradientu čela sklonu povodňové vlny
vliv změn drsnosti při narůstání a klesání povodňové vlny
dvojitá hystereze Q v narůstání inundace,
voda opadá na hladším povrchu
opad vody – méně vody - v údolní vodě je to naopak

?? 8. Definujte rovnoměrné a nerovnoměrné proudění.
proudění = nepřetržitý, souvislý, hromadný pohyb tekutin, elektřiny, shluku pevných částeček, v přeneseném smyslu například i pohyb vozidel, lidí. Proudění tekutin je složitý pohyb jednotlivých jejich částic. Při proudění ustáleném (stacionárním) má rychlost částic tekutiny v každém místě prostoru vyplněného tekutinou neproměnnou velikost a směr. Je-li rychlost konstantní, je proudění rovnoměrné; je-li průtok konstantní, ale rychlost a průtočný profil proměnný, je proudění nerovnoměrné. Při proudění neustáleném se průtočné množství mění s časem. Proudění ideální, při němž se částice jen posouvají a neotáčejí, je proudění nevirové. Proudění laminární je proudění skutečné viskozní tekutiny při malých rychlostech, kdy dráhy částic jsou rovnoběžné s osou trubice a jejich rychlost od osy ke stěně trubice klesá. Při proudění turbulentním se dráhy částic navzájem kříží. Proudění molekul je proudění plynu při nízkých tlacích."

Poznámka

Práce obsahuje vzorce, které jsou vloženy jako grafické objekty.
Práce čerpá ze zdrojů: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9zyho_rovnice; http://cs.wikipedia.org/wiki/Proud%C4%9Bn%C3%AD.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17586
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse