Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Management

ManagementKategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z ekonomie seznamuje s významem, funkcemi, úrovněmi či vývojem managementu a v závěru podává výčet činností podniku.

Obsah

1.
Vymezení managementu
2.
Funkce managementu
3.
Etapy vývoje managementu
4.
Rozdělení managementu z obsahového hlediska
5.
Hlavní představitelé
6.
Strategické myšlení
7.
Úrovně managementu
8.
Činnosti podniku

Úryvek

"Management

- Soubor poznatků, názorů, zkušeností, metod a doporučení nezbytných k dosažení cíle
- Proces organizování, plánování, rozhodování, komunikování, vedení, kontrolování,
- Smyslem tohoto procesu je dosáhnout stanoveného cíle při maximálním možném využití všech zdrojů (práce, materiál, stroje, kapitál, technologie)
- Představuje soubor návodů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace
- Jedná se především o řízení celé jednotky, ale pod pojmem management si můžeme představit i řízení ucelené podnikové činnosti
– Latinsky „manus“ – ruka

– Z anglického „to manage“
– Vést
– Řídit
– Vědět si rady
– Dosáhnout cíle
– Umění řídit
– Ze 70% umění - řídící praxe
– Ze 30% věda – znalosti získané studiem
– Opírá se o poznatky:
– Ekonomie
– Matematiky
– Psychologie
– Sociologie
Funkce managementu
– Plánování
– Základem plánovacího procesu je stanovení soustavy cílů podniku, jejich vzájemné uspořádání a sladění a stanovení cest k jejich dosažení.
– Organizování
– Řízení
– Rozhodování
– Komunikace
– Motivace (vnitřní podnět, který vede člověka k určitému jednání)
– Vedení
– Znamená, že řídící pracovník usměrňuje své podřízené, aby co nejlépe splnili stanovené cíle.
– Kontrolování
– souhrnná – týká se všech částí řízeného procesu
– namátková – na základě nahodilého výběru, kontroluje se část
– výběrová – podle určitého pravidla, nekontroluje se celý celek, ale část
– preventivní – před zahájením nějaké činnosti
– průběžná – během, provádění nějaké činnosti; operativní kontrola
– následná kontrola – zaměřena na minulost
Účelem managementu je:
– Stanovení a dosažení firemního cíle
– Možnost dosahovat cíle formou spolupráce
Management vzniká
– v okamžiku kdy se lidé snažili dosáhnout cíle prostřednictvím skupinové práce
– Důsledek dělby práce
– Počátkem 20.st
– V době přechodu od manufakturní výroby k průmyslové"

Poznámka

Součástí práce je schéma.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5190f6b728167.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Management_MO.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse