Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Management

Management


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka nejdříve popisuje 3 různé pojetí managementu. Nutno podotknout, že otázka se dále zabývá pouze prvním pojetím - usměrňování činností a výrobních faktorů tak, aby byly zajištěny všechny činnosti podniku a dosaženo určitých cílů. Otázka nejprve zobrazuje vznik manažerské profese a poté popisuje manažerské úrovně, manažerské dovednosti a strategie podniku. Nakonec jsou v otázce popisovány velmi podrobně všechny složky řízení - plánování, organizování, rozhodování, motivace a vedení lidí a kontrola.

Obsah

1.
Pojetí managementu
2.
Manažer
3.
Manažerské úrovně
4.
Manažerské dovednosti
5.
Strategie podniku
6.
Složky řízení
6.1.
Plánování
6.2.
Organizování
6.3.
Rozhodování
6.4.
Motivace a vedení lidí
6.5.
Kontrola

Úryvek

"Pojetí managementu
1. management (řízení) je usměrňování činností a výrobních faktorů tak, aby byly zajištěny všechny činnosti podniku a dosaženo určitých cílů
2. management (vedení) je skupina řídících pracovníků
3. management je vědná disciplína, která vychází z praxe, využívá poznatky dalších vědních disciplín - ekonomiky, matematiky, psychologie, statistiky, sociologie, …

Manažer
- manažerská profese vznikala postupně:
1. etapa - původní drobný podnikatel byl vlastníkem, řídícím pracovníkem i výkonným pracovníkem
2. etapa - vlastníci si ponechali jen řídící činnosti, výkonné činnosti přenechali zaměstnancům
3. etapa - vlastníci přenechali i řídící činnost, přenechali je manažerům

Manažerské úrovně
1. vrcholoví (= top) manažeři
- např. ředitelé, jejich náměstci, prezidenti společností
- nejvýše postavení řídící pracovníci
- zabývají se koncepčním dlouhodobým řízením
- někdy mají podíl na společnosti (vlastní část akcií), jsou částečně vlastníky
2. střední manažeři
- např. vedoucí závodů, provozů, odborných útvarů
- jejich úkolem je řídit svěřený útvar
3. nižší manažeři (= manažeři první linie)
- např. mistři, vedoucí, kteří jsou přímo nadřízení jednotlivým zaměstnancům
- jejich úkolem je přidělovat práci zaměstnancům, kontrolovat jejich výkony, řešit aktuální problémy
- zabývají se operativním krátkodobým řízením

Manažerské dovednosti
1. komunikační - nutné k chápání ostatních lidí a k jednání s nimi
2. technické - schopnost rozumět práci po technické stránce, využívat technických dovedností manažerů nižší úrovně (např. práce na PC, řízení auta, …)
3. koncepční - představivost, analytické myšlení

- některé manažerské dovednosti jsou získané (vzděláním, praxí), jiné jsou vrozené
- každý manažer využívá všechny dovednosti, jejich podíl je rozdílný podle manažerských úrovní (technické dovednosti jsou nejdůležitější pro nižší manažery, zatímco pro vrcholové manažery mají největší důležitost koncepční dovednosti)


Strategie podniku
= vize
- vyjadřuje záměry činnosti podniku

Základní typy podnikatelských strategií:
1. ofenzivní strategie (= strategie prvního na trhu = strategie vůdce)
- podnik se snaží dosáhnout vedoucího postavení na trhu, chce být na trhu dříve než ostatní
- tato strategie je založena na špičkových výrobcích a nových technologiích; je spojena s výzkumem a vývojem - vysoké náklady
- v případě úspěchu podnik realizuje vysoký zisk
- tato strategie je spojena s velkým rizikem
- orientace na velmi bohaté zákazníky
2. mírně ofenzivní strategie
- jde o strategie druhé nejlepšího na trhu (= vyzyvatel)
- je založena na schopnosti pružně reagovat a přizpůsobovat se změnám, které již na trhu nastaly
- podnik čerpá z chyb prvního na trhu
3. defenzivní strategie
- soustřeďuje se na udržení pozice na trhu pomocí nízkých nákladů a cen (= následovatel)
4. zůstatková strategie
- zaměřuje se na přežití (= troškař)
- podnik kopíruje novější výrobky, imituje je, používá levné materiály
- orientace na kupující nejnižších příjmových skupin"

Poznámka

Práce obsahuje schémata o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535ebfca9b45b.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Management_2.doc (98 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse