Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Management a ekonomie podniku

Management a ekonomie podniku

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Charakteristika podnikání - podnikání podle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, obchodní společnosti. Daňová soustava - druhy daní, daň z příjmu fyzickým osob, DPH. Operační analýza - metody CPM, PERT, aplikace síťové analýzy. Rozhodovací modely - varianty, hodnotící kritéria, metody vícekriteriálního rozhodování, metody stanovení váhy důležitosti kritérií. Charakteristika managmentu - vývoj, přístupy a hlavní směry, teorie, manažerské funkce. Mezinárodní managment - nadnárodní společnosti. Podstata a smysl plánování - strategické plánování, kontrolování, kontrolní techniky a postupy. Podstata organizování - proces organizování, organizační struktury. Personalistika - nábor a výběr pracovníků, rekvalifikace pracovníků, vedení lidí, motivace a stimulace pracovníků. Systémové pojetí marketingu - koncepce marketingu, vývoj marketingového řízení. Strategické plánování firmy - určení strategických obchodních jednotek, vyhodnocování obchodního portfolia. Marketingový mix - mikroprostředí, makroprostředí, způsoby a postupy segmentace trhu. Utilita - princip mezního užitku, poptávková funkce, rozbor poptávky. Funkce, tržní rovnováha a její stabilita. Nákladová funkce - nákladově výnosové varianty + jejich interpretace. Funkce produkční - varianta nákladově produkční optimalizace. Účetnictví - principy, funkce, vazby, zásady. Účetní výkazy - rozbor položek rozvahy, rozbor položek výsledovky, výkaz zisků a ztrát. Finanční analýza - typy ukazatelů, soustavy, rychlý test. Kalkulace - účel, postupy, metody, techniky, kalkulace přirážková. Nákladové členění - analýza nákladů, metodika kalkulační inovace. Rozpočetnictví - účel, tvorba, vyhodnocování, rozpočty útvarů, vazba na výsledovku. Potřeba kapitálu - její finanční krytí. Bilance cash-flow - účel, postup sestavení. Finanční zdroje - charakteristika. Finanční plánování - účel, druhy finančních plánů, datová základna, charakteristika dloudobých finančních zdrojů. Hodnocení investic - kritéria a metody.

Obsah

1) Charakteristika podnikání
2) Daňová soustava
3) Operační analýza
4) Rozhodovací modely
5) Charakteristika managmentu
6) Podstata a smysl plánování
7) Mezinárodní managment
8) Personalistika
9) Podstata organizování
10) Systémové pojetí marketingu
11) Strategické plánování firmy
12) Marketingový mix
13) Utilita
14) Funkce poptávková, nabídková, výnosové
15) Nákladová funkce
16) Funkce produkční
17) Účetnictví
18) Účetní výkazy
19) Finanční analýza
20) Kalkulace výrobků a služeb
21) Nákladové členění
22) Rozpočetnictví
23) Potřeba kapitálu
24) Bilance cash-flow
25) Finanční zdroje
26) Finanční plánování
27) Hodnocení investic

Úryvek

- investice – umožňuje podniku racionalizovat, modernizovat na rozvíjet výrobní základnu a
kvalitu výrobku
- vyhodnocování účinku investičních projektů: - podle povahy, velikosti probíhá hodnocení u
jednotlivých projektů diferencovaně co do rozsahu a intenzity
- malé projekty jednoduché
- velké projekty složité a důkladné propočty
- určení kapitálových výdajů
- určení efektů
Statické metody
- metoda komparace nákladů – možno použít jen tehdy, když se porovnávané varianty
shodují ve výnosech = > porovnání jen dle nákladů
- kritické množství produkce stanovíme z rovnosti nákladů
CNa = PVNa x q + FNa
CNb = PVNb x q + FNb qkr = ( FNb – FNa ) / ( PVNa – PVNb )
- metoda komparace zisku – pokud se hodnocení inv. varianty odlišují jek v nákladech tak ve
výnosech => podle zisku
- metoda komparace rentability – dává do poměru efekty v podobě úspor nákladů nebo zisku
s vynaloženým kapitálem R = Z / K
- metoda komparace doby amortizace – doba, která uplyne do zpětného získání
investovaného kapitálu tzv. doba amortizace
Damort = K / ( Z + ODP )

Poznámka

Velmi kvalitně zpracovaná práce.
Práce je spíše heslovitá.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5153
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse