Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management jakosti a systémy jakosti

Management jakosti a systémy jakosti

Kategorie: Výrobek

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou stručných výpisků, grafů a schémat seznamuje s hlavními oblastmi Managementu jakosti.

Obsah

1.
Komplexní pojetí jakosti, zákaznické postoje k jakosti
2.
Měření a hodnocení jakosti a spokojenosti zákazníka
3.
Náklady spojené s jakostí
3.1
Klasifikace, vzájemné vazby, způsoby ovlivňování, diagnostika jakosti pomocí nákladů na jakost
3.2
Srovnání klasického členění nákladů na jakost s procesním a Taguchiho pohledem
4.
Typické položky interních a externích ztrát spojených s jakostí
4.1
Příklady ztrát plynoucích z odpovědnosti za vady a z odpovědnosti za škody způsobené vadami výrobků
5.
Faktory ovlivňující jakost
5.1
Spirála jakosti
5.2
Podstata a cíl managementu jakosti
5.3
Vývoj přístupů k managementu jakosti
5.4
Podstata systémového přístupu a procesní orientace
6.
Klasifikace, pojetí a funkce mezinárodních standardů pro systémy managementu
6.1
Oborové standardy pro management jakosti v automobilovém průmyslu (QS 900, VDA)
6.2
HACCP v potravinářství
7.
Systémy jakosti podle ČSN ISO 9000 : 2000
7.1
Poslání, principy, procesní model
7.2
Dokumentace systému jakosti dle ČSN ISO řady 9000
7.3
Řízení dokumentace
8.
Odpovědnost vedení v systémech jakosti podle ČSN ISO 9001 : 2000
8.1
Úloha tzv. představitele vedení
8.2
Úloha útvarů pro řízení jakosti
9.
Management realizace produktu podle ČSN ISO 9001 : 2000
10.
Měření, analýza a zlepšování v systémech jakosti podle ČSN ISO 9001 : 2000
10.1
Řízení neshody, preventivních a nápravných opatření
11.
Řízení jakosti návrhu a vývoje
11.1
Etapy, zásady, obsah a funkce tzv. přezkoumání
11.2
Verifikace a validace návrhu
11.3
Metody QFD, FMEA
11.4
Poka-yoke
11.5
Maticové a projektové organizační struktury při navrhování a vývoji
12.
Práce s dodavateli v managementu jakosti
13.
Zásady postupu při projektování, prověřování, udržování a rozvoji systémů jakosti v podniku
13.1
Vztah k systému řízení podniku
13.2
Certifikace systémů jakosti.
14.
Specifika environmentálních systémů řízení podle ISO 14 000
15.
Podstata a předpoklady TQM
15.1
Podniková kultura typická pro TQM
15.2
Srovnání s přístupem ISO řady 9000
16.
Organizace procesů, organizace řízení a styl řízení podporující TQM
17.
Vybrané předpoklady TQM
17.1
Motivace a výchova lidí k jakosti
17.2
Týmová práce při řízení jakosti a její formy
18.
Permanentní zlepšování procesů jako prvek TQM
18.1
Variabilita jako základní vlastnost jakosti
18.2
Příčiny variability. P-D-C-A
18.3
Srovnání přístupů ke zlepšování jakosti: Kaizen, reengineering
19.
Sedm elementárních nástrojů analýzy a zlepšování procesů
19.1
Přehled, základní charakteristika a oblasti aplikace
20.
Statistická regulace procesů
20.1
Regulační diagram
20.2
Podstata statistické regulace, fáze a oblasti aplikace
20.3
Postup analýzy statistické stability procesu a způsobilosti procesu vyhovět požadavkům
21.
Model úspěšnosti EFQM a jeho využití při řízení organizace
22.
Filosofie štíhlé výroby a její realizační prvky
23.
Legislativní rámec v oblasti managementu jakosti
23.1
Technická normalizace, posuzování shody stanovených výrobků
23.2
Autorizované a notifikované osoby
23.3
Státní dozor v tzv. regulované oblasti

Úryvek

“24. LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI MANAGEMENTU JAKOSTI. TECHNICKÁ NORMALIZACE, POSUZOVÁNÍ SHODY STANOVENÝCH VÝROBKŮ, AUTORIZOVANÉ A NOTIFIKOVANÉ OSOBY, STÁTNÍ DOZOR V TZV. REGULOVANÉ OBLASTI

Vedení podniku se dopouští chyb, že jejich cílem je získat jen certifikát.

V počáteční fázi by měla proběhnout analýza současného stavu řízení jakosti, analýza by měla být prováděna očima požadavků, které jsou kladeny na systém jakosti – jedním z požadavků jsou ISO normy 9001, ale i 9004, která je směrnicí pro budování systému a je složitější.

Další požadavky přichází ze strany významných zákazníků, kteří mají požadavky přísnější než je ISO.

V analýze se identifikují problémy s jakostí, srovnávání s konkurencí.

Z analýzy mohou vyplynout:
- existují procesy, které jsou dokumentovány, máme pro ně směrnici
- existují procesy, které jsou dokumentovány jen částečně
- existují procesy, kde není žádná dokumentace

Měl by se ustavit tým, který bude projektovat systém manažerské jakosti. Současně by mělo být rozhodnuto, zda se systém bude přizpůsobovat normě ISO 9001 nebo zapracujeme progresivnější prvky (požadavky v automobilovém průmyslu) nebo další prvky vycházející z TQM, nebo prvky týkající se evidence a analýzy nákladů spojené s jakostí.

V týmu by měli být zastoupeni pracovníci jednotlivých útvarů, měl by tam být zástupce pro jakost. Tým musí mít podporu vedení, které by mělo bít přehled o činnosti.

Určí se dělba práce v rámci týmu a určí se jakým způsobem se budou procesy popisovat. Pro vytváření jednotlivých postupů se musí vytvořit týmy na nižších úrovních.

Postupně jsou dohotovovány popisy procesů, musí být projednány s vedením, musí být korigovány. Když jsou jednotlivé postupy posouzeny, musí být schváleny a lidé, kteří mají pracovat dle dokumentů musí být proškoleni.

Jak se začne pracovat dle postupu měly by se uplatnit interní audity, které kontrolují, zda nevznikají nějaké disproporce, zda je systém účinný. Podnik se musí rozhodnout, zda systém zavede v celém podniku, nebo jen v jeho části. Pak následuje přihlášení systému k certifikaci."

Poznámka

Vypracované zkouškové otázky. Obsahuje grafy a schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7272
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse