Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Management neziskových organizací

Management neziskových organizací

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá ze dvou částí. V první autorka uvádí základní definice managementu, řízení, manažerských funkcí a další teoretické poznatky týkající se postavení neziskového sektoru a typů managementu. Charakterizuje také jednotlivé typy neziskových organizací. V druhé části se již věnuje problematice fungování neziskových společností. Velký důraz je kladen na hledání, vyjádření a případnou ztrátu poslání. Velmi podrobně se také zamýšlí nad dobrovolníky pracujícími v neziskových organizacích (od jejich získávání, přes motivaci a charakteristiku).

Obsah

1.
Definice managementu
2.
Výkon řízení
3.
Manažerské funkce
4.
Management základní, střední a vrcholové úrovně
5.
Státní soukromý a neziskový sektor
6.
Neziskové organizace
6.1
Vznik
6.2
Cíle
6.3
Vize
6.4
Poslání a jeho revize
7.
Neziskovost
8.
Občanská sdružení
9.
Obecně prospěšné společnosti
10.
Nadace
11.
Účelová zařízení církví
12.
Lidé v neziskových organizacích
12.1
Dobrovolníci
12.1.1
Kdo jsou
12.1.2
Co dostávají za své služby
12.1.3
Kde pracují
12.1.4
Získávání a motivace

Úryvek

“ Poslání neziskové organizace říká, o co tato organizace usiluje. Poslání dává činnosti organizace směr a zdůvodňuje její bytí. Nejobvyklejším posláním organizací v neziskovém sektoru je ovlivňování podmínek života lidí ve společnosti. Nejčastěji se tak děje cestou objevování, pojmenovávání a zvládání konfliktních rysů soužití lidské pospolitosti.
Konflikty ve společnosti mívají různou podobu. Někdy se v jejich rámci lidé bijí za svou pravdu a snaží se dosáhnout splnění svých zájmů a svých představ o řešení konfliktu (pak můžeme mluvit o sporech). Jindy jsou lidé postaveni před nutnost řešit potíže, které se jich týkají stejně a bez rozdílu. Potom spíše než by prosazovali svá „jediná správná“ řešení, snaží se společnými silami najít řešení objektivně nejlépe (potom můžeme mluvit o problémech).
Bývají to skutečně spory nebo problémy, pod jejichž přímým nebo nepřímým vlivem vznikají jednotlivé neziskové organizace; s jejich řešením se vyvíjejí a po jejich případném vyřešení se transformují nebo zanikají.
Spor či problém, který dá impuls ke vzniku neziskového subjektu, může spočívat v postavení nějaké menšiny ve společnosti (fyzicky či mentálně postižení, oběti trestných činů, drogově závislí, národnostní menšiny atp.), může odrážet prostou skutečnost, že pro některé aktivity se více hodí skupina než jednotlivec (kolektivní sporty, některé aktivity v oblasti kultury atp.), anebo se může odvíjet od vztahů společnosti vůči jejímu okolí (ekologické konflikty, solidarita s obyvateli vzdálených oblastí postiženými válkou či živelní pohromou, úsilí o zlepšení podmínek života zvířat atp.).
Cílem neziskné organizace je potom buď prosazovat svůj pohled na věc (a tedy i vlastní názor na řešení takového konfliktu), anebo hledat či usnadňovat hledání dobrého, objektivně spravedlivého a maximálně funkčního řešení – to podle toho, zda konflikt vnímá jako spor nebo jako problém.
Neziskové organizace, ať již jsou ducha a poslání „bojovného“ nebo „smířlivého“, působí svým označováním a řešením společenských konfliktů vlastně v roli jisté zdravotní policie společnosti, podobně jako datel v lese.
Nalezením, pojmenováním a následným řešením sporů a problémů se odstraňuje ona nebezpečná revoluční třaskavost, kterou je neřešený konflikt nadán. Včasným řešením těchto konfliktů je umožněna změna, která sice poněkud posunuje rovnováhu (tedy stav) společnosti trochu jinam, ale nenapadá a nelikviduje její stabilitu (tedy schopnost stav rovnováhy nalézt a obnovovat).
Neziskové organizace, nejsou samozřejmě jediné, které se zasluhují o to, že motor vývoje společnosti může pracovat bez nebezpečných výbuchů. Tvoří však důležitou součást včasné diagnózy těch konfliktů, které stejně musí projít tímto motorem. Je-li diagnóza skutečně včasná, působí konflikty v motoru vývoje jako ušlechtilé palivo, ne jako nebezpečná výbušnina."

Poznámka

Práce by si vzhledem k obsažnosti zasloužila výraznější logické a grafické členění.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11627
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse