Management organizací


Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Učební materiál k předmětu Management organizací představuje obsáhlé, ale zároveň přehledné a srozumitelné zpracování problematiky. V úvodní části se zabývá východisky a předmětem disciplíny a poté vymezuje management a přibližuje jeho pojetí a praxi. Následně jsou probírána témata prostředí, struktury, strategie a kultury organizace. Poslední části se zabývají faktory orientace, identity, interakce, integrace, zaměření a správy.

Obsah

1.
Úvod, metodologie a pojetí předmětu
1.1.
Úvod do problematiky
1.2.
Metodologie
1.3.
Pojetí předmětu
1.4.
Pojetí předmětu – výstupy
2.
Management – vymezení, pojetí, praxe
2.1.
Vymezení
2.2.
Pojetí
2.3.
Praxe
2.4.
Řízení, management, management organizací
3.
Prostředí organizace
3.1.
Úvod do problematiky
3.2.
Obrazy organizace
3.3.
Corporate Identity
3.4.
Přístupy v organizaci
3.5.
Pojetí tržního prostředí
3.6.
Prostředí organizace
3.7.
Charakteristika a pojetí funkce ziskové organizace
4.
Struktura organizace
4.1.
Úvod do problematiky
4.2.
Dimenze organizace
4.3.
Kompetence organizace
4.4.
Tvorba organizační struktury
4.5.
Charakteristika organizační struktury v ziskové organizaci
4.6.
Aspekty funkce organizačních struktur
5.
Strategie organizace
5.1.
Úvod do problematiky
5.2.
Fáze stanovení strategie
5.3.
Kroky procesu strategického plánování
5.4.
Vymezení pojmu strategie organizace
5.5.
Přednosti organizace
5.6.
Přednost organizace a stav prostředí
5.7.
Typy strategií
5.8.
Generické strategie konkurenční výhody v dynamickém prostředí
5.9.
Faktory volby typu strategie
5.10.
Proces tvorby strategie
5.11.
Charakteristika strategie v ziskové organizaci
5.12.
Proces tvorby strategie u ziskové organizace
5.13.
Charakteristika strategie v neziskové organizaci
5.14.
Aspekty funkce strategie
6.
Kultura organizace
6.1.
Úvod do problematiky
6.2.
Dimenze kultury
6.3.
Prvky kultury
6.4.
Zaměření kultury
6.5.
Charakteristika kultury v ziskové organizaci
6.6.
Charakteristika kultury v neziskové organizaci
6.7.
Aspekty funkce kultury
7.
Faktor orientace, identity, interakce, integrace, zaměření, správy
7.1.
Úvod do problematiky
7.2.
Faktor orientace
7.3.
Faktor identity
7.4.
Faktor interakce
7.5.
Faktor integrace
7.6.
Faktor zaměření
7.7.
Faktor správy

Úryvek

"ÚVOD do problematiky
Problematika managementu ziskových a neziskových organizací v současné době představuje výzvu z pohledu výzkumu managementu.
Je to dáno tím, že mnoho organizací neziskového sektoru začalo velmi úspěšně využívat nástroje podnikatelské praxe a tyto nástroje účinně a efektivně podřídilo svým manažerským aktivitám.
S tím ovšem vyvstávají otázky, jak je možné, že tyto manažerské nástroje lze úspěšně využívat i v neziskovém sektoru.
Ten je a byl v nedávné době prohlašován za naprosto specifickou oblast, kam nemohou vstupovat tržní nástroje, či nástroje fungující v podnikatelském prostředí a management nevyjímaje.

Ekonomicko-politická minulost měla své pojetí i v managementu ziskových a neziskových organizací, pokud tak lze pojmenovat období s plánovanou ekonomikou.
Plánovaná ekonomika byla postavena na systému řízení zejména kvantitativních ukazatelů bez většího zaměření na kvalitativní parametry a člověka – pracovníka jako takového.
Nelze přesně vymezit problematiku ziskových a neziskových organizací pro plánovanou ekonomiku vzhledem k jinému pojetí celé ekonomické teorie s tím související.
Je nutno ovšem přiznat, že mezi samotnou ekonomikou a managementem jsou patrné takové rozdíly, které představují náplň dvou různých disciplín.

Nutnost vzájemné interakce ziskových a neziskových organizací vychází z neustálého střetávání a ovlivňování manažerů ziskových a neziskových organizací v mnoha rovinách.
 V rovině vyjednávací se jedná o oblast veřejné správy či regionálního rozvoje.
 V rovině zákaznické a klientské v podmínkách veřejných služeb (zdravotnictví, školství, kultura).
 V rovině partnerské v organizacích charitativně a voluntaristicky zaměřených.

Metodologie
Základní metodologická východiska předmětu se opírají o model managementu ziskových a neziskových organizací založeném na komponentách organizace, které lze na základě analýzy popsat; syntetizovat k tomu dosažené výstupy a na základě dedukce a abstrakce modelovat.
Veškeré tyto výstupy jsou provedeny prostřednictvím metod pozorování a šetření.

Přístup opírající se o základní komponenty organizace jsou součásti modelu, které jsou prezentovány prof. Trunečkem[1], kde prezentuje nové pojetí modelu organizace na základě studie M.S.S. Mortona.
Taktéž Prof. Vodáček[2] pracuje s modelem M.S.S. Mortona a rozvíjí ho do částí strategie, struktury, kultury a nástrojů managementu.
Ten ve své studii dochází k závěrům, že úspěch organizace závisí na dynamice komponent organizace a zejména jejich vzájemných vztazích."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a schémata o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25638
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse