Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management: personalistika

Management: personalistika


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této stručné práce je charakterizovat personalistiku. Autor nás seznamuje se základními činnostmi personalisty. Poté jsou představeny dva způsoby další jeho činnosti, tedy kontroly. Dále je vysvětlen pojem controlling a popsány fáze kontrolní činnosti. Práce je součástí celku výpisků z oboru management. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení.

Obsah

1.
Základní druhy činností
1.1
Předpověď potřeb lidských zdrojů
1.2
Výběr a umísťování spolupracovníků
1.3
Péče o spolupracovníky
1.4
Uvolňování pracovníků
2.
Kontrola a její způsoby
2.1
S otevřeným cyklem
2.2
S uzavřeným cyklem
2.3
Fáze kontrolní činnosti
2.4
Controlling

Úryvek

"Základní druhy činností:
a) předpověď potřeb lidských zdrojů
b) výběr a umisťování spolupracovníků
c) péče o spolupracovníky po dobu jejich existenci v organizaci
d) uvolňování pracovníků
Kontrola
- činnost, která identifikuje míru splnění stanovených cílů pomocí zpětnovazební aktivity, jejíž podstatou je sledování a vyhodnocování realizovaných činností, jako předpoklad případného úspěšného korekturního ovlivnění řízeného procesu
- žádný proces nelze hodnotit bez známého cíle

2 způsoby:
1) s otevřeným cyklem OC
- zde je zpětnovazební signál přiváděn z okolí, kam jsou cíleně emitovány výstupy a kde působí tzv. vlivy okolí
- nese tedy informaci o skutečných účincích na okolí(působí zde i ostatní rušivé vlivy)

2) s uzavřeným cyklem UC
- zde je zpětnovazební signál sejmut přímo z výstupu výkonné jednotky bez vlivu okolí
- nese tedy informaci o jakosti výstupu výkonné jednotky před jeho působením na okolí"

Poznámka

Management 7/7.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0105.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Personalistika.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse