Název Goodness Staženo

Management: personalistika

Tématem této stručné práce je charakterizovat personalistiku. Autor nás seznamuje se základními činnostmi personalisty. Poté jsou představeny dva způs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

2116x

Management: strategie

Práce si klade za cíl vysvětlit pojem strategie v oblasti managementu. Nejdříve je podána stručná definice, poté následují vysvětlení portfoliové anal... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

1365x

Metoda analýzy projevů a důsledků poruch (Failure Mode and Effect Analysis - FMEA)

Práce charakterizuje modely, kvůli kterým byla tato metoda vyvinuta a popisuje její využití. Dále podrobně popisuje postup při její aplikaci.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

693x

Management - tahák

Tahák pro předmět management popisuje nejen rozvojové kořeny managementu, plánování a rozhodování v USA, Evropě a Japonsku, ale také organizování a ko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

582x

Systém hodnocení pracovníků

Práce se zabývá hodnocením pracovníků jako systémem. Charakterizuje jeho vlastnosti, východiska, pravidla a metodiku, kterou je třeba při něm dodržet.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

400x

Management

Management a manažeři - management, sekvenční manažerské funkce, paralelní manažerské funkce, specifické oblasti managementu, manažeři - manažerské do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

385x

Význam a funkce obchodu

Práce v maximálně stručných heslech vysvětluje význam a funkce obchodu. Věnuje se taky jeho jednotlivým okruhům jeho působení.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

371x

Finanční řízení a rozhodování podniku – 14 přednášek

Výborně zpracovaný cyklus přednášek z finančního řízení podniku.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

366x

Srovnání přístupů Kaizen a Six Sigma

Práce stručně popisuje přístupy Six Sigma a Kaizen, blíže se zajímá o speciální kategorie pracovníků, postup ke zlepšení Six Sigma známým pod zkratkou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

252x

Rozhodovací procesy v podmínkách nejistoty a rizika

Vymezení pojmu rozhodování a jeho význam. Dvě stránky rozhodování a teorie rozhodování - meritorní stránka, formálnělogická stránka, normativní teorie... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

249x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [19]