Management: strategie


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce si klade za cíl vysvětlit pojem strategie v oblasti managementu. Nejdříve je podána stručná definice, poté následují vysvětlení portfoliové analýzy – matice Boston-Consulting Group a portfoliové analýzy – matice McKinsey. Vše je doplněno SWOT analýzou, jež sleduje slabiny, přednosti, příležitosti a hrozby firmy. Autor ukončuje práci definováním čtyř základním typů strategií. Práce je součástí celku výpisků z oboru management. Zde naleznete předchozí díl práce - Tvorba modelů budoucího vývoje, nebo následující díl Řízení.

Obsah

1.
Pojem strategie
2.
Portfoliová analýza - matice Boston-Consulting Group
3.
Portfoliová analýza - matice McKinsey
4.
SWOT analýza
5.
Základní typy strategií

Úryvek

"Strategie
- bazická soustava vysoce pravděpodobně nezbytných činností, umožňujících účinné chování organizace při dosahování stanovených cílů a tvořících základní osnovu strategického plánu

a) portfoliová analýza: matice Boston-Consulting Group
- vyvinuta na základě dlouhodobého výzkumu s využitím poznatků z praxe a jejím principem je umístění produktů organizace do matice podle těchto dvou kritérií:
- podnikem ovlivnitelné faktory = např. tržní podíl
- podnikem obtížně ovlivnit. faktory = růst trhu

b) portfoliová analýza: matice Mc Kinsey & Company

- tato analýza byla vyvinuta jako následek kritiky předchozí portfolio-matrix a jejím principem je zařazení produktů organizace do matice podle těchto dvou komplexů:
- podnikem obtížně ovlivnitelných faktorů – tržní atraktivita
- podnikem ovlivnitelných faktorů – konkurenční přednosti

c) SWOT analýza

- základem této analýzy (výrazně podporuje tvorbu strategie) je vymezení dvou „vnitřních“ a dvou „vnějších“ vzájemně polárních charakteristik
- vnitřní = slabiny a přednosti
- vnější = příležitosti a hrozby
- na jejich základě můžeme definovat čtyři základní typy strategií a řadu dalších ušitých smíšených"

Poznámka

Managent 4/7. Práce obsahuje schémata. Čistý text dosahuje cca 1 stranu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0102.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Strategie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse