Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Management v podniku

Management v podnikuKategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka vymezuje podstatu, úkoly a funkce managementu, věnuje se osobnosti manažera i hodnocení pracovníků a pravidlům pro jejich řízení.

Obsah

1.
Management
2.
Řídící stupně
3.
Řízení a rozhodování
4.
Osobnost manažera a jeho role
5.
Typologie řídících typů
6.
Základní funkce managementu
7.
Příjímání pracovníků
8.
Hodnocení pracovníků
9.
Pravidla pro řízení pracovníků

Úryvek

"Managment - soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporuční a metod, které vedoucí pracovníci užívají k řízení podniku.

První vědecké práce o moderní teorii managementu se objevily až začátkem 20. století.

Management
- utváří strukturu podniku, řídí jednotlivé procesy, usměrňuje lidské jednání
- koordinace zdrojů pro dosažení stanovených cílů co nejefektivněji

Řídící stupně
- TOP - management se stará o řízení firmy na nejvyšší úrovni (generální ředitel, výrobní ředitel ...)
- Střední management - ředitelé nižších částí (např. závod)
- Nižší úroveň managementu – provozní vedoucí dílny, mistři

Řízení = usměrňování činnosti podniku, které by mělo vést k určitému cíli (zisku)
- pro řízení je důležitá motivace a stimulace
- motivy = vnitřní podněty (mzda nejlépe úkolová nebo podílová=%z tržeb,odměny, prémie)
- stimuly = vnější podněty (dovolená)

Řízení a rozhodování
- strategické (top managment-výběr cílových trhů)
- taktické (stř.managment-např rozšíření sortimentu)
- operativní (nižší managment-rozdělení práce zaměstnancům)

Osobnost managera a jeho role - měl by mít tyto vlastnosti:
Schopnost jenat s lidmi, organizovat práci, odolnost proti stresu, domýšlet rozhodnutí, dobré a rychlé rozhodování, technické dovednosti, zodpovědnost. Manager je hodnocen podle výkonu kolektivu.

Typologie řídících stylů (3 typy)
1) autokratický - nařizuje a přikazuje = vysoké výkony (malá motivace)
2) demokratický – spoluúčast podřízených na řízení ( vyšší motivace)
3) liberální – ve vědě a umeleckých profesí (není vhodný pro výrobu a obchod)

Základní funkce managamentu
1) Plánování- vytyčení cílů( plán zisku , výroby, nákladů a výnosů, pracovníků, mezd, zásobování)
2) Organizování- sestavení kolektivů lidí a rozdělení úkolů a odpovědností
3) Řízení-- hl. úkolem je přimět lidi ke kvalitní práci
4) Kontrola-zjišťování skutečného stavu (srovnání s plánem)

Přijímání provoz pracovníků
-pohovor,
-konkurzní řízení-zásady:vyhlášeno předem, ve sděl.prostředcích měsíc předem"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511180c288036.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Management_v_podniku.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse