Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Management změn podnikové kultury v konkrétním podniku

Management změn podnikové kultury v konkrétním podniku

Kategorie: Management

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním cílem této práce je zjistit připravenost oddělení Správy zákaznické dokumentace k realizaci změny podnikové kultury, tak jak ji definovalo vedení společnosti a případně navrhnout možné způsoby řešení v problémových oblastech. K tomuto účelu zkoumá, zda pracovníci sledovaného oddělení vnímají nutnost změny firemní kultury a zda se s novou kulturou ztotožňují. Dále zjišťuje, zda současný styl řízení podporuje realizaci změny a jestli bude mít nová firemní kultura vliv na spokojenost interních a externích zákazníků oddělení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první jsou objasněny základní pojmy jako firemní kultura, řízení změny apod. a jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Tyto znalosti jsou pak dále použity v druhé části, která je zaměřena na vlastní analýzu. Pokud to je nutné, navrhuje také kroky k dosažení firmou definovaného cíle, tj. přijetí a uplatňování nové firemní kultury.

Obsah

Úvod
1
Firemní kultura
1.1
Definice firemní kultury
1.2
Prvky a struktura firemní kultury
1.3
Zdroje kultury
1.4
Síla a obsah firemní kultury
1.5
Typologie podnikové kultury
1.5.1
Typologie Harrisona a Handyho
1.5.2
Typologie Deala a Kennedyho
1.5.3
Teorie „krychle 2S“ Goffeeho a Jonese
1.6
Potřeba změny firemní kultury
1.7
Řízení změny
1.7.1
Odpor ke změně
1.7.2
Nástroje ke změně firemní kultury
1.8
Řízení a vedení lidí
1.8.1
Styl řízení
1.8.2
Vedení lidí
1.9
Motivace
1.9.1
Motivační teorie zaměřené na poznání motivačních příčin
1.9.2
Motivační teorie zaměřené na průběh motivačního procesu
1.9.3
Nástroje motivace
1.10
Hodnocení pracovního výkonu
1.11
Metodika výzkumu
1.11.1
Kvalitativní výzkum
1.11.2
Kvantitativní výzkum
2
O firmě
2.1
Nová firemní kultura
2.2
Empirické šetření
2.3
Výzkum
2.4
Předpoklady realizace změny
2.4.1
Potřeba změny
2.4.2
Postoj k nové firemní kultuře
2.5
Uplatňovaný styl řízení
2.5.1
Určení stylu řízení
2.5.2
Osobní postoje a preference pracovníků
2.6
Přínos nové firemní kultury
2.7
Návrhy zlepšení
2.7.1
Podpora týmové práce
2.7.2
Spravedlivé jednání
Závěr

Úryvek

"Po nutné restrukturalizaci, která měla za následek snížení zákaznické spokojenosti, se firma Celestica rozhodla ke změně firemní kultury. Bylo třeba pozvednout jméno firmy a připomenout jaké služby nabízí. Zároveň byla změněna i vize firmy, která nově zdůrazňuje především zájem o úspěch zákazníka nikoli postavení samotné firmy.

Projekt realizace změny firemní kultury byl připraven vedením firmy a postupně představen v jednotlivých závodech. Protože je při zavádění nové kultury třeba spolupráce všech pracovníků bylo cílem šetření zjistit jak je na realizaci změny firemní kultury připraveno oddělení Správy zákaznické dokumentace. V rámci šetření byly stanoveny a ověřovány tři hypotézy.

První hypotéza byla rozdělena na dvě dílčí. Otázky zaměřené na ověření dílčí hypotézy 1: Pracovníci oddělení vnímají potřebu změny firemní kultury, vykazovaly velký rozptyl. Ukazují, že názory pracovníků oddělení na současnou firemní kulturu nejsou jednotné a kultura tedy není dostatečně pregnantní. Nejmenší míra souhlasu byla zjištěna u otázek týkajících se mezilidských vztahů i vztahu firmy k zaměstnancům. Pracovníci také uvedli, že není dostatečně rozvinuta týmová práce. Na základě výsledků dotazníku i rozhovoru byla tato hypotéza potvrzena.

Dílčí hypotéza 2: Pracovníci oddělení se ztotožňují s nově definovanou kulturou, byla také potvrzena. Respondenti souhlasili s většinou předkládaných otázek a souhlas s novou kulturou byl vyjádřen i v rozhovoru. Menší míry souhlasu bylo dosaženo u otázky zaměřené na aktivní účast pracovníků v projektu „New Brand“, který je ale možné vysvětlit tím, že realizace změny je na počátku a nemá prozatím mnoho hmatatelných výsledků.

Pro ověření druhé hypotézy: Současný styl řízení podporuje realizaci změny firemní kultury v oddělení byla provedena analýza současného stylu řízení, přístupu nadřízeného a postojů a preferencí pracovníků. Porovnáním výsledků jednotlivých částí šetření byly určeny oblasti ke zlepšení. Nová firemní kultura předpokládá uplatňování stylu vedení sdílenou vizí nebo podporující týmovou práci. Podle výsledků šetření je nedostatečně rozvíjena týmová spolupráce, proto je současný styl řízení pokládán za vedení sdílenou vizí. Při porovnání preferencí pracovníků s uplatňovaným stylem řízení bylo zjištěno, že většině současný styl nevyhovuje. Týmová spolupráce je preferována více než samostatná činnost a byly zjištěny problémy v oblasti sdílení informací mezi členy týmu. Proto tato hypotéza byla potvrzena pouze částečně. Současný styl řízení sice odpovídá nové firemní kultuře, ale nedostatky v týmové práci jsou natolik závažné, že byly navrhnuty řešení pro oblast podpory týmové práce a spravedlivého jednání s pracovníky."

Poznámka

Tato práce obsahuje fotografie, tabulky, grafy a schémata. Čistého textu v práci je cca 39 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15636
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse