Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Management znalostí - základní pojmy

Management znalostí - základní pojmy

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi podrobně seznamuje se základními pojmy managementu znalostí. Nejdříve definuje následující pojmy: data, informace a znalosti. Poté charakterizuje podnikové procesy, znalostní aktivitu a intelektuální kapitál. Dále popisuje vybrané nástroje pro shromažďování, uchovávání, distribuci a sdílení informací a znalostí. V závěru se práce věnuje znalostní strategii, organizační struktuře a modelům znalostí. Konec jednotlivých kapitol obsahuje výstižné shrnutí.

Obsah

1.
Základní pojmy managementu znalostí
1.1.
Definujte pojmy: data, informace, znalosti
1.1.1.
Data
1.1.2.
Informace
1.1.3.
Znalosti
1.1.4.
Odlišnost mezi daty informacemi a znalostmi
1.2.
Explicitní a tacitní znalosti, konverze mezi nimi
1.2.1.
Explicitní znalosti
1.2.2.
Tacitní znalosti
1.2.3.
Konverze
1.3.
Shrnutí
2.
Podnikové procesy, znalostní aktiva a intelektuální kapitál
2.1.
Pojednejte o intelektuálním kapitálu a jeho složkách
2.1.1.
Lidský kapitál
2.1.2.
Organizační kapitál
2.1.3.
Zákaznický kapitál
2.1.4.
Řízení složek intelektuálního kapitálu
2.2.
Shrnutí
3.
Práce se znalostmi, nástroje managementu znalostí
3.1.
Popište vybrané nástroje pro shromažďování, uchovávání, distribuci a sdílení informací a znalostí
3.2.
Sdílení informací a znalostí
3.2.1.
Příběh
3.2.2.
Komunity
3.2.3.
Učňovství
3.3.
Uchovávání znalostí
3.4.
Shrnutí
4.
Znalostní strategie, organizační struktura a modely řízení znalostí
4.1.
Popište a porovnejte znalostní strategie organizace
4.1.1.
Kodifikační strategie
4.1.2.
Personalizovaná strategie
4.1.3.
Rozdílné přístupy k využívání znalostních strategií v organizaci

Úryvek

"1.1.4. Odlišnost mezi daty informacemi a znalostmi
Odlišnost mezi těmito třemi pojmy se projevuje teprve, pokud uvažujeme nad jejich účelem a vzájemnými souvislostmi. Odlišnosti ukazuje následující tabulka z literatury [8].

1.2. Explicitní a tacitní znalosti, konverze mezi nimi
Znalost může existovat ve dvou základních formách – explicitní a tacitní. Rozdíl je ten, že explicitní znalost můžeme vyjádřit nějakým formalizovaným způsobem, například slovy. Tacitní znalost zůstává skryta a je vázána na podvědomí svého nositele nebo na činnost, při níž je využívána.

1.2.1. Explicitní znalosti
Explicitní znalosti můžeme vyjádřit formálním a systematickým jazykem. Můžeme ji vyslovit,
napsat, nakreslit nebo jinak znázornit. Je možno ji také formalizovat například pomocí různých formulí, specifikací, manuálů nebo směrnic. Můžeme ji skladovat nebo přenášet a lze ji vyjádřit pomocí dat. V některé literatuře se explicitní znalost považuje vlastně za informaci.

1.2.2. Tacitní znalosti
Tacitní znalosti vycházejí z explicitní znalosti, která je doplňována zkušenostmi, dovednostmi, intuicí, osobními představami nebo mentálními modely jedince. Je velmi těžké (a téměř nemožné) vyjádřit je pomocí formalizovaného jazyka. Mají velmi osobní charakter a člověk, který je jejich nositelem o nich nemusí ani vědět. Tacitní znalost je vlastně tím x, které jsem použila v rovnici pro vyjádření znalosti. „Většina tacitních znalostí je skryta v podvědomí lidí, ale jejich význam pro organizace je velký. Jsou to právě tacitní znalosti, jejich speciální charakter a schopnost sdílet je, co předurčuje úspěch či neúspěch našeho jednání.“ [1].
Odlišnosti explicitní znalosti od tacitní ukazuje následující tabulka:
Explicitní znalost (objektivní) Tacitní znalost (subjektivní)

1.2.3. Konverze
„Vztah mezi explicitní a tacitní znalostí je dynamický a kontinuální. Změně formy znalosti říkáme konverze. V rámci učení i práce se neustále mění jedna forma znalosti v druhou a tím vznikají nové znalosti.…. Vždy, když se učíme něco nového, probíhá proces konverze stejným způsobem.“ [1].
Proces konverze můžeme také nazývat procesem SECI, jehož autorem jsou japonští vědci Nonaka a Takeuchi. Název modelu je zkratkou slov socializace, externalizace, kombinace a internalizace. K pochopení modelu nám pomůže následující schéma: Podle modelu SECI procházejí znalosti během svého životního cyklu čtyřmi fázemi: - Socializace"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 17 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Práce obsahuje tabulky, grafy a grafiku.
Práce je ve formátu Adobe Acrobat *.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18402
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse