Manažerská simulační hra


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s konceptem manažerské simulační hry a postihuje její výhody a nevýhody. Probírá také její význam pro rozvoj manažerských dovedností.

Obsah

1.
Simulace
2.
Simulační hra
3.
Výhody a nevýhody manažerské simulace
4.
Význam manažerské simulace pro rozvoj manažerských dovedností

Úryvek

"Základem manažerské simulační hry je model firmy, umožňující zobrazovat, sledovat a vyhodnocovat toky a obrat kapitálu. To velmi usnadňuje pochopení a vytvoření každoroční rozvahy a výsledovky.
Simulace
je komplexní interaktivní trénink, který Vám umožní nabyté vědomosti ihned otestovat v reálném prostředí firmy.
Tréninkový program je podporován pomocí počítačové simulace. Kromě toho je využíváno i dalších interaktivních metod, jako jsou skupinové prezentace, vyjednávání, týmové workshopy a koučování.
Simulační trenažér vás vtáhne přímo do prostředí vámi vytvořené virtuální firmy v rychle se vyvíjejícím, konkurenčním prostředí.
Simulace je metoda ještě více zaměřená na praxi a aktivní účast školených. Účastníci školení dostanou dosti podrobný scénář a jsou požádáni, aby během určité doby učinili řadu rozhodnutí.
Simulační hra
Intenzívní tréninkový program zaměřený na rozvoj systémového myšlení, schopnosti v týmu stanovit a implementovat ofenzivní firemní strategii, flexibilně myslet v souvislostech a realizovat zákaznicky orientované projekty v prostředí s omezenými zdroji.
Hra se odehrává v tržním konkurenčním prostředí až o šesti soutěžících týmech. Každý „rok“ probíhá simulované obchodní vyjednávání, kde manažerské týmy soutěží se svými produkty o podíl na jednotlivých trzích - marketingoví a obchodní ředitelé rozhodují, jaké příležitosti si jejich firmy vybudují a které z nich uchopí (podle nabízených zakázek, jejich objemu, ceny a dodacích podmínek)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ffd68614a2b3.zip (172 kB)
Nezabalený formát:
Manazerska_simulacni_hra.pdf (183 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse