Název Goodness Staženo

Metody managementu podle jednotlivých managerských aktivit

Práce se zabývá rozhodováním, rozhodovacími metodami a pravidly. Popisuje také stimulaci a motivaci zaměstnanců prostřednictvím organizační diagnostik... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Osobnost managera

1881x

Osobnost managera, time management a jeho zásady

Práce popisuje osobnost managera, a jednotlivé zásady time managementu. Po stručné charakteristice výkonného managera se věnuje způsobům rozhodování, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Osobnost managera

1485x

Silné a slabé stránky podniku, jejich hodnocení a využití

Tato práce se věnuje silným a slabým stránkám podniku, jejich hodnocení a využití. Definuje marketéry. Zabývá se SWOT analýzou. Charakterizuje její vl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

1444x

Nejužívanější metody vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům

Tato práce se zabývá nejužívanějšími metodami vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům. Charakterizuje jednotlivé styly vedení lidí. Uvádí,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

1257x

10 zlatých pravidel a nejdůležitějších zásad managementu

Práce bez jakéhokoliv dalšího rozvedení tématu vyjmenovává deset základních pravidel managementu. Zde naleznete předchozí díl detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

938x

Personální management: základní pojmy v řízení – personální zajištění, vedení lidí

Práce si klade za cíl objasnit základní pojmy v řízení v oblasti personálního zajištění. Po vysvětlení pojmu pracovní štáb následují činnosti, které p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

894x

Základní pojmy v řízení – organizování a organizační skupiny

Stručná práce na téma organizování a organizační struktury. Po vysvětlení pojmu organizace následuje část, kde autor definuje obsah organizace. Dále s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

814x

Manažerské metody – situační analýza podniku, její význam a hlavní části

Práce podává obecné analytické informace o trzích, zboží, novém výrobku, zákaznících, vnitřním a vnějším prostředí, o konkurenci a konkurentech. Defin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

776x

Vybrané empirické metody a metody analýzy - vypracované otázky ke zkoušce

Práce shrnuje definice základních empirických metod a obecných metod exaktních. Uvádí příklady, které vztahuje k fungování podniku. Zde naleznete před... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

553x

Podnikatelské plány

Práce se po teoretické stránce zabývá postupem vyhotovení podnikatelského plánu, jeho využitím a činnostmi, které je třeba učinit ještě před jeho sest... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

514x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]