Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Manažerské cíle

Manažerské cíle

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v teoretické části seznamuje s prioritami a cíli managementu (stanovení, časový rámec, konflikty, měřítky a typy). Druhá část pak popisuje historii, a vývoj cílů společnosti Starbuck´s.

Obsah

1.
Stanovení cílů a priorit
1.1
Priority cílů
1.2
Časový rámec cílů
1.3
Konflikty mezi cíli
1.4
Měřítka cílů
1.5
Typy cílů
2.
Pohled do praxe ”od představy k plánu” – Starbuck´s

Úryvek

“Priority cílů

Pojem priority cílů naznačuje, že v daný čas je dosažení některého cíle důležitější než dosažení cílů ostatních. Ocitne-li se např. firma ve finančních potížích, může být např. důležitější udržet minimální hotovost, než dosáhnout většího podílu na trhu. Může rovněž odrážet relativní důležitost některých základních cílů bez ohledu na čas. Například finanční stabilita organizace je nezbytnou podmínkou pro realizaci celé řady dalších cílů.
Manažeři se často setkávají s problémem hodnocení důležitosti alternativních cílů, u kterých musí stanovit jejich pořadí významnosti, aby mohli racionálně rozhodovat o přiřazení disponibilních zdrojů. Např. řada afro-amerických podnikatelů se snaží především co nejvíce uspokojit své zákazníky a současně se ženou za dosažením co největšího zisku. Určování cílů a jejich priorit je však velmi náročný, složitý rozhodovací proces. Realita moderního podnikání a potřeba akceptování krátkodobých ztrát ve prospěch dlouhodobých výhod mívá za následek vznik zdánlivě nekonzistentních priorit a standardů.
Několik japonských firem, včetně Toyoty, Toshiby, Pioneer Electronic a Sony, získalo v nedávné době značné zkušenosti ve snaze dosáhnou ravnováhy mezi některými důležitými cíli. Tím jak zahraniční a domácí konkurenti stupňovali tempo zavádění nových výrobků na trh, rostl i tlak na společnosti, aby snižovali výrobní náklady a zkracovaly dobu vývoje nových výrobků. Proto začaly používat nové materiály, které neprošli důkladnými ověřovacími zkouškami. Brzy se však dostavil výsledek: kvalita výrobků začala klesat a rostlo riziko, že společnost ztratí svou výbornou pověst.
Možná, že hlavní příčinou selhání japonských společností bylo, že zapomněly na svůj prvořadý cíl – co nejlépe uspokojovat potřeby a přání zákazníků. Stále více a více amerických firem si uvědomuje, že míra uspokojování zákazníků s kvalitou produkce pevně souvisí.
Časový rámec cílů

Časový rámec dosažení cílů vyžaduje, aby byly v určité době realizovány řady činností. Z těchto důvodů manažeři obvykle identifikují krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. Krátkodobé cíle mohou být obvykle dosaženy za dobu kratší jednoho roku. Dosažení střednědobých cílů vyžaduje dobu jednoho až pěti roků. Dlouhodobých cílů bývá dosahováno za dobu delší pěti let. Mezi prioritou a časovým rámcem cílů existuje těsný vztah. Chce-li organizace dlouhodobě prosperovat, pak musí dosahovat dlouhodobých cílů.
Časový rámec cílů se prakticky promítá do sestavování specifických plánů. Dlouhodobým cílem firmy může být požadovaná míra návratnosti kapitálu, které je dosahováno prostřednictvím realizace krátkodobých plánů, jejichž realizace vytváří základní předpoklady pro dosažení cílů dlouhodobých. Manažeři musí proto dobře vědět, jaká musí být efektivnost dílčích podnikatelských aktivit obsažených v krátkodobých plánech, chtějí-li dosáhnout dlouhodobých ekonomických cílů.

Konflikty mezi cíli

O aktivity firem se dennodenně zajímají její akcionáři, zaměstnanci, odbory, zákazníci, dodavatelé, věřitelé a vládní organizace. Jejich zájmy musí být respektovány a promítány do cílů a plánů. Mezi charakteristické dilema manažerů patří určování důležitosti cílů a forem jejich uplatnění v podnikových aktivitách. Manažer je v tomto směru zodpovědný učinit příslušná rozhodnutí. Manažeři musí brát v úvahu zájmy rozličných skupin, na nichž závisí dlouhodobý úspěch firmy. Životně důležití jsou pro firmu její současní a potencionální zákazníci. Jestliže nejsou spokojeni s kvalitou a cenami jejích produktů, zastaví svůj nákup u firmy a připraví ji o nezastupitelný zdroj příjmů."

Poznámka

Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera980
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse