Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Manažerské metody – situační analýza podniku, její význam a hlavní části

Manažerské metody – situační analýza podniku, její význam a hlavní části


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává obecné analytické informace o trzích, zboží, novém výrobku, zákaznících, vnitřním a vnějším prostředí, o konkurenci a konkurentech. Definuje základní cíle marketingu, marketingový program, i správnou organizaci marketingu. Charakterizuje nastavení ceny a servisu. Zde naleznete předchozí díl Jak předcházet neúspěchu podniku nebo následující část práce - Funkce hodnotových kategorií a pravidla finančního managementu.

Obsah

1.
Trhy
2.
Zboží
3.
Nový výrobek
4.
Tržní charakteristika
5.
Výrobní charakteristika
6.
Tržní test zboží
7.
Zákazníci
8.
Vnitřní prostředí
9.
Vnější prostředí
10.
Konkurence a konkurenti
11.
Cíle marketingu
12.
Marketingový program
13.
Organizace marketingu
14.
Ceny
15.
Pohyb zboží
16.
Servis

Úryvek

“Na základních analytických informacích se vytváří reálný marketingový plán s konkrétními opatřeními, harmonogramem a s vymezenou odpovědností jednotlivých pracovníků.
Trhy - na jakých podnik působí, které jsou rozhodující, jaký je absolutní a relativní podíl, kapacita z hlediska dovozu
Zboží - konkurenční schopnost na jednotlivých trzích a v jednotlivých segmentech, na jaké trhy a segmenty uvedeme nové zboží a proč, jak využívají zákazníci naše zboží, jakým vlastnostem dávají u našeho zboží přednost, odpovídá vzhled zboží současným požadavkům na design a potřebám kupujících.
Nový výrobek - je možné počítat se ziskem v prvních 3 letech, existující a potencionální konkurence, kapacita trhu, výše nezbytných nákladů a vkladu kapitálu do výroby, zajištění patentové ochrany, stupeň rizika ve vztahu k výnosům vývozu.
Tržní charakteristika - konjunktura a tendence trhu za posledních 5 let, rozdíly mezi naším a konkurenčním zbožím, délka životního cyklu zboží, image podniku v očích kupujícího a jek se bude měnit zavedením nového výrobku, vliv sezónních činitelů, vyvolané emoce u zákazníka.
Výrobní charakteristika - je reálná sériová výroba, kolik času na zahájení sériové výroby, těžkosti při organizaci výroby, dostupnost materiálu, pracovních sil, schopnost zabezpečit výrobu při konkurenční ceně, jak má vypadat nový výrobek - design, barvy, výrazné odlišení od dosavadních výrobků a od konkurence.
Tržní test zboží - jak rychle potřebuji výsledky testu, jak dlouho má trvat, v jakých konkrétních městech má být uskutečněn, lze udržet odstup od konkurence (bez ohledu na test).
Zákazníci - jaké konkrétní firmy, které jsou nejdůležitější, jak se staví k našim výrobkům, potřeby jednotlivých zákazníků (firem), perspektivy změny potřeb, perspektivy změny způsobu uspokojování potřeb, kdo jsou potencionální zákazníci, kdo je iniciátorem nákupu, kdo rozhoduje, kdo je trvalým zákazníkem."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0018.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Sit_analyza.DOC (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse