Marketing

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, Příbram

Charakteristika: Zápisky z hodin věnované marketingu nejprve objasňují základní pojmy, složky marketingového mixu a typy podnikatelských koncepcí. Poté se přesunují k problematice trhu a jeho segmentace a popisují marketingové prostředí firmy. Nakonec se zmiňují o fázích marketingu, marketingovém plánu a strategiích.

Obsah

1.
Marketing – základní pojmy
2.
Marketingový mix
2.1.
Product
2.2.
Price
2.3.
Place
2.4.
Promotion
3.
Typy podnikatelských koncepcí
3.1.
Výrobní
3.2.
Výrobková
3.3.
Prodejní
3.4.
Marketingová
3.5.
Společenská
4.
Trh
4.1.
Ekonomické systémy
4.2.
Trh
4.3.
Základní subjekty trhu
4.4.
Rozdělení trhu
4.5.
Historický vývoj směny
5.
Tržně diferencovaný a nediferencovaný marketing
6.
Podstata cíleného marketingu
7.
Segmentace trhu
7.1.
Kritéria segmentace
7.2.
Výhody segmentace
7.3.
Hlediska segmentace
8.
Tržní umístění a zacílení
9.
Marketingové prostředí
9.1.
Mikroprostředí
9.1.1.
Firma jako organizace
9.1.2.
Dodavatelé
9.1.3.
Marketingoví a finanční zprostředkovatelé
9.1.4.
Konkurence
9.1.5.
Zákazník
9.1.6.
Veřejnost
9.2.
Makroprostředí
9.2.1.
Demografické
9.2.2.
Ekonomické
9.2.3.
Přírodní
9.2.4.
Technologické
9.2.5.
Politické
9.2.6.
Kulturní
10.
Fáze marketingu
11.
Marketingový plán
12.
Marketingové strategie

Úryvek

"Tradiční (zvykový)
o patří minulosti, u některých indiánských kmenů v Africe, co a kolik vyrábět – náčelník kmene rozhoduje o všem
Příkazový systém
o centrálně plánovaný systém ekonomiky – uplatňuje/uplatňoval se v zemích střední a východní Evropy po 2. světovou válku až do roku 1989
Čistě tržní systém
o Propojení výroby a spotřeby uskutečňováno pouze prostřednictvím trhu
o Stát nezasahuje
o Neřeší se potřeby přerozdělování (nemocní a staří lidé) a veřejných statků (armáda, školství)
o Nemůže v praxi existovat pro svou sociální neúnosnost
Sociálně tržní systém
o Vychází z tržního systému, doplněn zásahy vlády. V současnosti systém převládající ve vyspělých zemí – USA, Japonsko, Rakousko, ale i ČR
Historický vývoj směny
V počátcích společnosti sloužily vyrobené statky k vlastní spotřebě – neexistovala jejich směna
Postupně vznikla naturální směna – výměna zboží za zboží (barter – barterový obchod)
Naturální směnu začal zprostředkovávat všeobecný ekvivalent – speciální druh zboží, který se používal ke směně (plátno, jantar, mušle, sůl . . .)
Posléze se jako všeobecný ekvivalent začaly používat drahé kovy – bronz, zlato, stříbro
Z drahých kovů se začaly razit mince – první oběživo
Mince z drahých kovů doplnily papírové peníze
Platebním prostředkem současnosti – bezhotovostní peníze (platba z účtu na účet, šeky, platební karty…
POPTÁVKA A NABÍDKA
Tržně diferencovaný a nediferencovaný MRKT
 Firma se zaměřuje na všechny možné (potenciální) zákazníky
 Nerozlišuje je podle potřeb, přání, kupní síly, pohlaví, věku…
 Vychází zcela z potřeb a přání zákazníků
 Diferencovaný – cílený MRKT → firma (výrobce/prodejce) se snaží nejdříve rozpoznat potřeby a přání zákazníků, rozčlenit trh a následně vyrobit výrobek/službu, který si zákazníci z dané skupiny skutečně přejí a potřebují ho
Podstata cíleného MRKT
Vědomí, že každý je individuální ve svých potřebách přáních, příjmech, zájmech čí nákupním chováním – proto firma neoslovuje zákazníky jako celek, ale zaměřuje se na určitou část z nich
Diferencovaný MRKT (kulovnicový)
Nediferencovaný MRKT (brokolicový)
Přesně podle vzhledu terče po zásahu z kulovnice a brokovnice
Segmentace trhu
 Cílený MRKT se skládá ze 3 částí
1. Segmentace trhu
2. Tržní zacílení
3. Tržní umístění
 Firma se zaměřuje pouze na určitou část z celku, pro kterou vytvoří specifický MM
 Segmentace je nalezení skupin zákazníků podle určitých kritérií
 Segment je skupina zákazníků, kteří mají podobné potřeby či přání
Kritéria segmentace
 Segment musí splňovat společné vlastnosti
 Segment musí být identifikovaný a měřitelný"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27946
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse