Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketing

Marketing


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka je zaměřena na marketing. Podrobně rozebírá tzv. marketingový mix neboli "4 P" marketingu. Součástí práce je rovněž vývoj marketingu, společenská koncepce marketingu, podstata marketingových koncepcí a marketingové strategie.

Obsah

1.
Produkt
2.
Price
3.
Place
4.
Promotion

Úryvek

"Trh
- místo střetu nabídky s poptávkou
- tvoří se zde cena
Trh služeb, zboží; práce, finanční
Subjekty trhu: domácnost, stát, podnik
Čtyři nástroje marketingu („4 P“)
• produkt
• cena (price)
• místo (place)
• propagace (promotion)
Vývoj marketingu (podnik. koncepce)
1. výrobní podnikatelská koncepce (1900 – 1920)
Baťa, Ford, JV Asie (Čína)
velký objem výroby > vysoká produktivita práce > nižší náklady > nižší cena > vysoký objem prodeje
„Čím levnější výrobek, tím se lépe prodá.“
2. výrobková podnikatelská koncepce (1920 – 1940)
důraz na kvalitu > vyšší cena produktu > omezený počet zákazníků
„Kvalitnější výrobek si zákazníka najde vždycky.“
3. prodejní podnikatelská koncepce (1940 – 1950)
důraz kladen na reklamu (reklama přeceňována) > rozmah TV a rozhlasu > obnova hospodářství
„Prodáš, jestli bude více propagace, více reklamy.“
4. marketingová podnikatelská koncepce (1950 – 1970, u nás 80. a 90. léta 20. st.)
základem je poznání potřeb zákazníka > průzkum trhu > výroba (s cílem dlouhodobé prosperity)
„Poznejme potenciální zákazníky, jejich potřeby, pak vyrábějme.“ – konkurence je žádoucí
5. společenská koncepce marketingu (sociální, etický) = současnost
„Náš zákazník, náš pán.“
Společenská koncepce marketingu

Podstata marketingových koncepcí
Průzkum trhu zaměřen na:
- zákazníka (jeho potřeby)
- zboží (vzhled, cena, kvalita)
- konkurence (metody práce, nabídka služeb, inovace)
- cena (porovnání)
dělí se: „od stolu“; průzkum terénu
Segmentace trhu je rozdělení trhu na menší skupiny zákazníků. Hlediska: podle příjmů, pohlaví, podnikatelský subjekt, věku, vzdělání, národnosti, měst, kraje, obcí, život. stylu
Výhody: rychlejší reakce na změnu poptávky, zvýšený důraz na kvalitu, omezená konkurence
Marketingové strategie:
1. vůdce trhu (coca cola, google, microsoft, apple)
2. napodobení (KFC, McDonald´s)
3. odlišení se (autobazary)
4. tržní mezery (internetové kavárny)
5. zvyšování spokojenosti zákazníků (Tesco)
6. příznivé ceny (Kaufland)¨
Marketingový mix, „4 P“ marketingu"

Poznámka

Práce obsahuje naskenované schémata o rozsahu cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5328b6e9765c6.zip (1612 kB)
Nezabalený formát:
Marketing_text.doc (1749 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse