Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketing

Marketing


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka je zaměřena na marketing. Podrobně rozebírá tzv. marketingový mix neboli "4 P" marketingu. Součástí práce je rovněž vývoj marketingu, společenská koncepce marketingu, podstata marketingových koncepcí a marketingové strategie.

Obsah

1.
Produkt
2.
Price
3.
Place
4.
Promotion

Úryvek

"Trh
- místo střetu nabídky s poptávkou
- tvoří se zde cena
Trh služeb, zboží; práce, finanční
Subjekty trhu: domácnost, stát, podnik
Čtyři nástroje marketingu („4 P“)
• produkt
• cena (price)
• místo (place)
• propagace (promotion)
Vývoj marketingu (podnik. koncepce)
1. výrobní podnikatelská koncepce (1900 – 1920)
Baťa, Ford, JV Asie (Čína)
velký objem výroby > vysoká produktivita práce > nižší náklady > nižší cena > vysoký objem prodeje
„Čím levnější výrobek, tím se lépe prodá.“
2. výrobková podnikatelská koncepce (1920 – 1940)
důraz na kvalitu > vyšší cena produktu > omezený počet zákazníků
„Kvalitnější výrobek si zákazníka najde vždycky.“
3. prodejní podnikatelská koncepce (1940 – 1950)
důraz kladen na reklamu (reklama přeceňována) > rozmah TV a rozhlasu > obnova hospodářství
„Prodáš, jestli bude více propagace, více reklamy.“
4. marketingová podnikatelská koncepce (1950 – 1970, u nás 80. a 90. léta 20. st.)
základem je poznání potřeb zákazníka > průzkum trhu > výroba (s cílem dlouhodobé prosperity)
„Poznejme potenciální zákazníky, jejich potřeby, pak vyrábějme.“ – konkurence je žádoucí
5. společenská koncepce marketingu (sociální, etický) = současnost
„Náš zákazník, náš pán.“
Společenská koncepce marketingu

Podstata marketingových koncepcí
Průzkum trhu zaměřen na:
- zákazníka (jeho potřeby)
- zboží (vzhled, cena, kvalita)
- konkurence (metody práce, nabídka služeb, inovace)
- cena (porovnání)
dělí se: „od stolu“; průzkum terénu
Segmentace trhu je rozdělení trhu na menší skupiny zákazníků. Hlediska: podle příjmů, pohlaví, podnikatelský subjekt, věku, vzdělání, národnosti, měst, kraje, obcí, život. stylu
Výhody: rychlejší reakce na změnu poptávky, zvýšený důraz na kvalitu, omezená konkurence
Marketingové strategie:
1. vůdce trhu (coca cola, google, microsoft, apple)
2. napodobení (KFC, McDonald´s)
3. odlišení se (autobazary)
4. tržní mezery (internetové kavárny)
5. zvyšování spokojenosti zákazníků (Tesco)
6. příznivé ceny (Kaufland)¨
Marketingový mix, „4 P“ marketingu"

Poznámka

Práce obsahuje naskenované schémata o rozsahu cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5328b6e9765c6.zip (1612 kB)
Nezabalený formát:
Marketing_text.doc (1749 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Peněžní trh 211x
2. Osobní finance 160x
3. Život podniku 100x
4. Zásobování (logistika) 86x
5. Pojišťovnictví 80x
6. Bankovnictví 78x
7. Zaměstnanci 76x
8. Financování podniku 75x
9. Náklady, výnosy, HV 72x
10. Marketing 71x