Marketing


Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se zpracování přednáškového materiálu k předmětu Marketing.
Obsah:
1. Osnova
2. Marketing
a) základní vymezení pojmu
b) Znaky marketingu
c) Tři stupně marketingových kategorií (podnikatelská koncepce, realizace marketingových půánů a marketingová technika)
3. Trh
a) Základní funkce trhu ve vztahu prodávající x kupující
b) Etapy vývoje trhu (éra přežití, prduktivity a spotřební)
c) trh a jeho členění
d) Členění potřeb (podle hierarchie, stupně poznání a ekonomického hlediska)
e) Kategorie potřeb
f) Podmínky pro směnu
g) Poptávka a marketing

Obsah

.

Úryvek

.

Poznámka

Práce je ve formátu PPR (prezentace). Jedná se o velmi heslovité zpracování.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43e7af57382f7.zip (77 kB)
Nezabalený formát:
Prezentace_Marketing.ppt (192 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse