Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Marketing a management - skripta

Marketing a management - skripta

Kategorie: Management, Marketing

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce má sloužit jako učební text marketingu a managementu. Zpracovává základní informace, vysvětluje a charakterizuje hlavní pojmy, obsahuje definice i členění. Nejprve se věnuje oblasti marketingu, jeho vývoji, možným typům pojetí a stručně seznamuje také se SWOT analýzou. Zabývá se trhem, specifikuje nabídku a poptávku, uvádí faktory, které je ovlivňují, a graficky znázorňuje jejich rovnováhu. Informuje o segmentaci trhu, krátce si všímá problematiky výzkumu a jeho jednotlivých typů. Více se pak zaměřuje na marketingový mix, podrobně se rozepisuje o jeho nástrojích, tedy o produktu, ceně, distribuci a propagaci.

Obsah

1.
Marketing
2.
Potřeba
3.
Abrahám Maslow
4.
Základní pojmy
5.
Pojem a vývoj marketingu
5.1
Řekli o marketingu
5.2
Definice marketingu
5.3
3 základní pojetí marketingu
5.3.1
Podnikatelská filozofie
5.3.2
Výrobní podnikatelská filozofie
5.3.3
Výrobková podnikatelská filozofie
5.3.4
Prodejní podnikatelská filozofie
5.3.5
Marketingová podnikatelská filozofie
5.3.6
Sociální koncepce marketingu
6.
Marketingové prostředí
6.1
Makroprostředí
6.2
Mezoprostředí
6.3
Mikroprostředí
6.4
SWOT analýza
7.
Marketing a trh
7.1
Konkurence
7.1.1
Dokonalá
7.1.2
Nedokonalá
7.2
Zákonitosti trhu
7.3
Typy trhů
7.4
Trh a tržní mechanismus
7.4.1
Objekty trhu
7.4.2
Členění
7.4.3
Tržní proces
7.4.4
Tržní mechanismus
7.5
Poptávka
7.5.1
Zákon poptávky
7.5.2
Další faktory ovlivňující poptávané množství a poptávku
7.6
Nabídka
7.6.1
Zákon nabídky
7.6.2
Další faktory ovlivňující nabízené množství a nabídku
7.7
Rovnováha
8.
Segmentace trhu
8.1
Výhody z hlediska marketingu
8.2
Kritéria segmentace
8.3
Hlediska segmentace
8.4
Vyhodnocení segmentace
8.5
Tržní zacílení
8.6
Umístění výrobku do segmentu
9.
Marketingový informační systém
9.1
Vnitřní systém informací
9.2
Marketingové zpravodajství
9.3
Marketingový výzkum
9.4
Úkoly marketingového informačního systému
9.5
Typy výzkumu trhu
9.6
Metodika výzkumu
9.7
Metody výzkumu
9.8
Fáze přípravná
9.9
Dotazník
9.10
Realizační fáze
10.
Marketingový mix
10.1
Nástroje
10.2
Teorie produktu
10.2.1
Funkce produktu
10.2.2
Klasifikace produktu
10.3
Marketingová strategie
10.4
Koncepce totálního produktu
10.5
Cyklus tržní životnosti produktu
10.6
Nový výrobek – vývoj, fáze vzniku
10.7
Cena
10.7.1
Cenové strategie
10.8
Distribuce
10.8.1
Distribuční strategie
10.9
Propagace
10.9.1
Komunikační mix
11.
Marketing služeb
11.1
Vymezení služeb podle odvětvové klasifikace ekonomických činností
11.2
Základní vlastnosti služeb (P. Kotler)
11.3
Funkční rozdíly mezi zbožím a službami
11.4
Faktory podmiňující rozvoj služeb
11.5
Marketing
11.6
Specifika marketingu služeb
11.7
Postavení marketingu v organizaci služeb
11.8
Postavení marketingu v organizaci služeb
11.9
Hlavní nedostatky marketingu v organizacích služeb
11.10
Marketingový mix
11.10.1
Rozšířený marketingový mix
11.10.2
Produkt – služba
11.10.2.1
Kvalita zahrnuje
11.10.2.2
Systém dodávky služeb
11.10.2.3
Package
11.10.2.4
Cena ve službách
11.10.2.5
Distribuce služeb
11.10.2.6
Umístění služeb
11.10.2.7
Marketingová komunikace
11.10.2.8
Rozdíl mezi prodejem zboží a služeb
11.10.2.9
Lidský faktor ve službách
11.10.2.10
Interní marketing
11.10.2.11
Kontrolní systémy
11.10.2.12
Materiální prostředí
11.10.2.13
Procesy ve službách

Úryvek

"ZÁKONITOSTI TRHU
Na trhu dochází buď k souladu nebo nesouladu na trhu.

Soulad trhu – nastává, když dochází k rovnosti mezi nabídkou a poptávkou (respektive mezi výrobou a spotřebou). Jedná se o abstraktní případ, ke kterému v ekonomické realitě zpravidla nedochází.

Nesoulad na trhu – může vzniknout, když převažuje nabídka nad poptávkou nebo když poptávka převažuje nad nabídkou.

Mezi projevy nesouladu patří:
• jestliže se např. více výrobců soustřeďuje na výrobu jednoho druhu výrobku, může se stát, že takové množství výrobků nebude žádáno a proto se toto zboží stane neprodejným. V takových případech dochází ke kumulaci zboží na skladě, investice vynaložené podniky se nevracejí, může dojít k vážným krizím z tzv. nadvýroby
• uplatňování řízeného plánovaného hospodářství
• poptávka převyšuje nabídku (např. růst kupní síly obyvatelstva)
• přechod do válečného stavu

TYPY TRHŮ
A) Rozdělení podle územně vymezeného prostoru:
- místní
- oblastní
- regionální
- národní
- mezinárodní
- světový

B) Podle rozsahu trhu:
- agregátní (souhrnný)
- dílčí

C) Rozdělení moderního trhu podle subjektů:
- spotřební trhy – jsou tvořeny jednotlivci nebo domácnostmi, které nakupují zboží k přímé spotřebě. Je charakteristický velkým počtem spotřebních jednotek, prvotní poptávkou, vychází z tržního cyklu
- průmyslové trhy – tvořeny organizacemi, jednotlivci. Nabízejí suroviny, stroje, zařízení určené k další výrobě. Charakteristickým znakem je malý počet velkých zákazníků, poptávka odvozená, vychází z průmyslového řetězce, kupní chování je profesionální
- obchodní trhy – tvořeny jednotlivci a organizacemi, kteří nakupují zboží za účelem dalšího prodeje s cílem zisku
- elektronické trhy – spotřebitelské + průmyslové + obchodní – elektronická forma obchodů
- státní trhy – tvořeny státními orgány nebo institucemi kupujícími zboží a služby pro výkon své funkce – státní správy, sociální funkce státu (nezisk. organizace, policie, zdravotnictví)

TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS
Význam trhu spočívá v tom, že má v ekonomice přesně vymezené funkce, jenž spočívají v hledání odpovědi na tři základní otázky:
1) co vyrábět – jaké statky a v jakém množství – toto řeší konkurence na straně poptávky, spotřebitelé
2) jak vyrábět - volba technologických postupů, volba zdrojů, ze kterých budeme vyrábět – řeší konkurence na straně nabídky, výrobci
3) pro koho vyrábět – rozdělit vyrobené statky mezi jednotlivé členy společnosti – toto určují důchody"

Poznámka

Práce je částečně psaná v odrážkách. Obsahuje několik grafů a tabulek, rozsah čistého textu je cca 39 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20617
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse