Název Goodness Staženo

Marketingový mix

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix

2532x

Marketing - skripta pro I nebo II. ročník VŠE pro rok 2007

Text je výtahem ze skript z předmětu Marketing na VŠB v Ostravě a představuje základní definice pojmů z této oblasti.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

112x

Marketing - studijní materiál

Jedná se o vypracovaný studijní materiál na předmět Marketing, který se věnuje představení základní úlohy tohoto oboru, dále pak charakteristice marke... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

77x

Marketing a management - výpisky ze skritpt

Práce v souvislému textu se zvýrazněnými klíčovými slovy shrnuje 28 okruhů z marketingu a 11 z managementu. Je doprovázena tabulkami a schématy.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Marketing

48x

Marketing - cvičebnice

Skripta jsou úvodem do marketingu. Zabývají se podstatou marketingu a jeho rolí ve společnosti. Charakterizují jeho prostředí. Popisují nejen marketin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

48x

Marketing finančních služeb - studijní materiál

Tento studijní podklad je vhodný pro studenty marketingu. Popisuje veškeré informace spojené s finančními službami. Vysvětluje marketingový mix, i seg... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

26x

Marketing a management - skripta

Práce má sloužit jako učební text marketingu a managementu. Zpracovává základní informace, vysvětluje a charakterizuje hlavní pojmy, obsahuje definice... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Marketing

17x

Marketingové řízení - studijní materiály

Tyto studijní materiály jsou podkladem pro předmět Marketingové řízení, které ale zároveň slouží i pro oblast Marketingu. Práce seznamuje se základním... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

15x

Marketing - otázky ke zkoušce

Otázky z marketingu řeší základní problematiku oboru. Formou otázek a odpovědí nabízí přehled o marketingovém řízení a marketingovém prostředí. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1x