Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Marketing a management - výpisky ze skritpt

Marketing a management - výpisky ze skritpt

Kategorie: Management, Marketing

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v souvislému textu se zvýrazněnými klíčovými slovy shrnuje 28 okruhů z marketingu a 11 z managementu. Je doprovázena tabulkami a schématy.

Obsah

1.
Marketing
1.1
Základní pojmy
1.2
Marketingové prostředí
1.3
Marketing a trh
1.4
Zákonitosti trhu
1.5
Trh a tržní mechanismus
1.6
Poptávka – demand
1.7
Nabídka – supply
1.8
Segmentace trhu
1.9
Tržní zacílení
1.10
Umístění výrobku do segmentu /tržní umístění/
1.11
Marketingový informační systém
1.12
Typy výzkumu trhu
1.13
Marketingový mix
1.14
Teorie produktu
1.15
Marketingová strategie
1.16
Koncepce totálního produktu
1.17
Cena – Price
1.18
Distribuce
1.19
Propagace – Promotion
1.20
Komunikační mix
1.21
Marketingový mix
1.22
Rozšířený M-Mix „7P“ (Cowell)
1.23
Rozšířený M-Mix „8P“ (Morrison)
1.24
Produkt – služba
1.25
Koncepce služby
1.26
Ceny ve službách – postavení ceny v M-Mixu služeb
1.27
Marketingová komunikace ve službách
1.28
Komunikační mix ve službách
2.
Management
2.1
Základní pojmy
2.2
Management
2.3
Manažer
2.4
Vývoj managementu
2.5
Rozhodování
2.6
Plánování
2.7
Organizování
2.8
Kontrola
2.9
Vedení
2.10
Řízení lidských zdrojů
2.11
Komunikace

Úryvek

“MARKETING A TRH

Trh – je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a utváří se cena zboží. Skládá se ze všech potenciálních zákazníků, kteří mají potřebu či požadavek a zároveň jsou ochotni a schopni účastnit se směny, aby uspokojili (saturovali) své potřeby nebo požadavky.
Účastníci trhu (tržní subjekty):
• firmy (podniky) – prodávají výrobky a služby, poptávají výrobní faktory
• domácnosti- nakupují na trhu výrobky a služby a nabízí výrobní faktory
• stát – ovlivňuje fungování trhu (tržního mechanismu)
Konkurence – tržní konkurence představuje proces, ve kterém se střetávají zájmy různých účastníků trhu. Střetávání nabídky a poptávky na trhu se nazývá konkurencí mezi nabídkou a poptávkou, konkurencí napříč trhem.

Z hlediska podmínek, jaké mají výrobci na trhu rozlišujeme:
a) konkurence dokonalá – abstrakce ekonomické teorie, která vychází z toho, že:
• na trhu jsou pro všechny účastníky trhu naprosto rovné podmínky
• mnoho výrobců na trhu jednoho výrobku, vyrábí zcela homogenní výrobky
• žádný výrobce nemůže ovlivnit cenu produkce
• volný vstup firem do odvětví
• stejná míra informovanosti všech subjektů trhu
b) konkurence nedokonalá – v reálném ekonomickém světě se můžeme setkat s různými formami nedokonalé konkurence. Mezi tyto formy například patří:
• monopol – jedná se o situaci, kdy v odvětví působí jediný výrobce určitého produktu, který může libovolně určovat cenu svých výrobků a získává tak v podstatě absolutní moc nad spotřebitelem. Existence monopolu v ekonomice může vést k oslabení působení tržního mechanismu, pročež jsou někdy nutné zásahy státu (antimonopolní zákony, cenová regulace, daňové zákony,..)
• oligopol – charakteristickým znakem je existence několika firem v odvětví, které většinou vyrábí diferencovaný výrobek. Tajnou dohodou vzniká kartel (1 dominantní firma a mnoho menších firem) = chovají se jako monopol – u nás nelegální!
• monopson – opak monopolu; proti několika výrobcům stojí jen jeden kupující (zpravidla stát)
• oligopson – na trhu je mnoho výrobců a proti nim jen několik kupujících. Tato situace je běžná například, když dochází k nákupu a prodeji velkých integračních celků a zařízení.

ZÁKONITOSTI TRHU
Na trhu dochází buď k souladu nebo nesouladu na trhu.
Soulad trhu – nastává, když dochází k rovnosti mezi nabídkou a poptávkou (respektive mezi výrobou a spotřebou). Jedná se o abstraktní případ, ke kterému v ekonomické realitě zpravidla nedochází.
Nesoulad na trhu – může vzniknout, když převažuje nabídka nad poptávkou nebo když poptávka převažuje nad nabídkou.
Mezi projevy nesouladu patří:
• jestliže se např. více výrobců soustřeďuje na výrobu jednoho druhu výrobku, může se stát, že takové množství výrobků nebude žádáno a proto se toto zboží stane neprodejným. V takových případech dochází ke kumulaci zboží na skladě, investice vynaložené podniky se nevracejí, může dojít k vážným krizím z tzv. nadvýroby
• uplatňování řízeného plánovaného hospodářství
• poptávka převyšuje nabídku (např. růst kupní síly obyvatelstva)
• přechod do válečného stavu "

Poznámka

Obsahuje tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 43 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14013
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse