Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketing a marketingový mix

Marketing a marketingový mixKategorie: Marketingový mix, Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se nejprve věnují tématu marketingového vnějšího prostředí a poté pozornost přesunují na kupní chování spotřebitele. Další oddíl patří cílenému marketingu a po stručném představení struktury marketingového mixu jsou pak ve většinové části práce blíže rozebrány jeho jednotlivé složky.

Obsah

1.
Marketingové vnější prostředí a jeho vliv na podnik
2.
Spotřebitel jako černá skříňka
3.
Cílený marketing – proces STP
4.
Marketingový mix
5.
Produkt
6.
Životní cyklus výrobku
7.
Cena
8.
Distribuce
9.
Marketingová komunikace

Úryvek

". Marketingové vnější prostředí a jeho vliv na podnik
Hlavní účastníci a síly vnějšího prostředí společnosti
ekonomické
politicko
fyzikální konkurenti legislativní

dodavatelé společnost marketingoví zprostředkovatelé zákazníci

technolo- veřejnost sociálně
gické kulturní
demografické

Mikroprostředí
 Dodavatelé
 Společnost (organizace)
 Marketingoví zprostředkovatelé
 Zákazníci
 Konkurenti
 Veřejnost

Dodavatelé
Dodavatelé jsou obchodní organizace a jednotlivci, kteří zabezpečují potřebné zdroje pro společnost i její konkurenty, aby byli schopni vyrábět zboží nebo poskytovat služby.
Za zdroje považujeme:
 Kapitál,
 Energii,
 Stroje,
 Zařízení,
 Služby,
 Materiál.
Společnost
 Rámec – vedení společnosti.
 Úzká spolupráce s ostatními odděleními.
 Spolupráce manažerů.
Marketingoví zprostředkovatelé
Marketingoví zprostředkovatelé jsou firmy, které pomáhají společnosti při propagaci, prodeji a distribuci zboží k cílovým zákazníkům.
Patří mezi ně:
 Zprostředkovatelé,
 Firmy pro fyzickou distribuci,
 Agentury pro obchodní služby,
 Finanční zprostředkovatelé.
Zákazníci
Nejvýznamnější přímý vliv.
 Spotřebitelské trhy.
 Průmyslové trhy.
 Překupnické organizace.
 Vládní a nevýdělečné trhy.
 Mezinárodní trhy."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a schémata o rozsahu cca 8 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x516052ec2036c.zip (799 kB)
Nezabalený formát:
Marketing_a_marketingovy_mix.doc (1127 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse