Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketing - maturitní otázka 10/19

Marketing - maturitní otázka 10/19


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z ekonomie, která se věnuje stručnému představení oblasti marketingu se zaměřením na jeho 4 P - produkt, cena, místo a propagace. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Management - maturitní otázka 9/19, následující Mzda - maturitní otázka 11/19.

Obsah

1.
Provádí se průzkum
2.
4 P marketingu
2.1
Produkt (výrobek)
2.2
Price (cena)
2.3
Place (místo prodeje)
2.4
Promotion (propagace)

Úryvek

"- volba správného výrobku, který by se mohl uchytit na trhu vyžaduje znát potřeby a přání zákazníka
- důležitá je obalová technika, obal plní funkci informační, ochrannou a chrání výrobek před vnějšími vlivy
- platí zásada „obal podává“
- plní reklamní účely
- u strojírenských výrobků hodnotíme funkčnost, ovladatelnost, bezpečnost užití a desing
- u potravinářských výrobků hodnotíme složení, vzhled, hygienické balení a zdravotní nezávadnost
Životní cyklus výrobku má tyto fáze:
a) uvedení na trh – prosazení výrobku na trhu vyžaduje značné peněžní prostředky, firma musí investovat
b) růst – prodej se začíná zvyšovat
c) zralost – prodej a zisk již tolik nerostou, dosahují vrcholu a začínají stagnovat, pro firmu je výhodné, aby tato fáze trvala co nejdéle
d) pokles – zájem zákazníků a výrobek slábne a firma, pokud se chce udržet na trhu musí výrobek inovovat"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x476a6d6d482df.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Marketing.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse