Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketing měst a obcí

Marketing měst a obcí

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úvod - místní správa, povaha a úkoly místní správy, současný stav řešení problematiky - vývoj a aplikace marketingové koncepce obcí u nás i ve světě - několik úrovní prostoru obce, trendy, metodologické problémy využití marketingové koncepce. Cíl a obsah práce - vymezení cíle práce - předmět řešení, cíl výuky. Metody zpracování - ekonomické hledisko, hledisko managementu, hledisko marketingu. Definice hlavních pojmů - vymezení objektu řešení, definice prostředí obce, použití metod a technik. Návrh koncepce marketingu měst a obcí - identifikace a zaujetí tržního postavení, positioning obce na trhu nových podnikatelským investic, hledané výhody a výběr lokalizace podniků, kritéria srovnávání lokalit, kritéria konečného výběru, segmentace - identifikace tržních segmentů, výběr tržních segmentů, marketingový mix obce - definice, kvalita ve veřejných službách jako významná součást úrovně produktu, vývoj produktu, cena, distribuce, umístění, čas a vzdálenost, materiální prostředí, řízení prostředí, komunikační mix, propagace a reklama, public relations, funkce tiskového mluvčího, marketing událostí, lidé, interní marketing, úloha zákazníků, obyvatelé, návštěvníci obce a podnikatelé, podnikatelská kultura jako nezbytný předpoklad kvalitního procesu, partnerství. Strategie obce - problémy, otázky, analýza SWOT - její postup, analýza vnitřních faktorů - silných a slabých stránek, analýza externích faktorů - příležitostí a hrozeb, příklad, informační systém a marketingový výzkum - stálé interní údaje, interní ad hoc údaje, sekundární výzkum, primární výzkum, analýza údajů a jejich interpretace, prezentace zprávy. Postup vytváření strategie - vytvoření komise, složení komise, vytvoření vize obce, sběr údajů a analytické práce, metoda scénářů, profil obce, analýza hlavních činitelů, analýza finanční situace obce, vytváření scénářů, alternativní strategie, akční plány, strategický plán, jeho monitorování a aktualizace, proces strategického plánování v Ostravě. Marketing strategie města a obce - komercializace průmyslových zón, výhody propagované obcí, metody marketingového partnerství s podniky, prostředí, ve kterém probíhá komunikace s místními podniky, úloha místních podniků při komunikaci o zpracování strategie obce, zapojení obyvatel do vypracování strategie obce, způsoby komunikace s občany.

Obsah

1) Úvod
2) Teoretická východiska řešení
3) Definice hlavných pojmů
4) Návrh koncepce marketingu měst a obcí
5) Strategie obce
6) Marketing strategie města a obce
7) Závěr

Úryvek

Je zřejmé, že řešení těchto problémů je složité. Rozvoj aplikovaných ekonomických disciplin znamená pro management obce nové možnosti jejich řešení. Patří k nim i aplikace marketingové koncepce při řízení obce. Tato aplikace a její praktické využití mne zaujaly natolik, že jsem se rozhodla věnovat tomuto problému svou disertační práci. Téma disertační práce „marketing měst a obcí“ představuje pokus o vytvoření marketingové koncepce pro obce a nastínění možností jejího využití v praxi (podrobněji viz kapitola 1).
Povaha a úkoly místní správy mohou být podle některých názorů v rozporu s marketingovou koncepcí. Jedná se především o to, že většina služeb poskytovaných místní správou má charakter veřejných statků, které nejsou předmětem směny, a tudíž nelze stanovit jejich cenu na trhu. To však není zcela přesná definice. Ačkoliv některé tyto statky jsou skutečně svou povahou veřejné, podstatná část nabývá charakter statků smíšených (např.kultura, bydlení, technické služby), kde lze do jisté míry uplatnit některé prvky tržních mechanismů. Právě tyto typy statků jsou předmětem zájmu reforem v místní správě, neboť jejich správné řízení může místní správu podstatně zefektivnit. Je pochopitelné, že sféru místní správy nelze zcela podrobit tržním principům, ale jejich částečné uplatnění, zdůrazňující morální hodnoty a efektivnost volného trhu, minimální stát a individuální odpovědnost přináší místní správě nepochybné výhody.

Poznámka

Velmi kvalitně zpracováno.
Obsahuje použitou literaturu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5600
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse