Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketing, produkt a propagace

Marketing, produkt a propagace


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce je zaměřena na marketing, produkt a propagaci. Práce obsahuje například vysvětlení pojmu marketing, podnikatelské filosofie, marktetinhový mix, podrobný rozbor produktu a propagace.

Obsah

1.
Vysvětlení pojmu marketing
2.
Podnikatelské filosofie
3.
Marketingový mix
4.
Podrobný rozbor produktu a propagace

Úryvek

"Marketing je nauka o trhu, uspokojení, přání a potřeb zákazníka za účelem dosažení zisku.

Základní podnikatelské koncepce
1. Výrobní podnikatelská koncepce (1900 – 1920)
Zákazníci upřednostňují levné a dosažitelné výrobky. Podnikatelé dosahovali vysokého zisku využíváním techniky, technologií a lepší organizací práce př. Baťa, Ford

2. Výrobková podnikatelská koncepce (1920 – 1940)
Zákazník dává přednost kvalitě.
Výrobce (podnikatel) se snažil zvyšovat kvalitu výrobku.

3. Prodejní podnikatelská koncepce (1940 – 1950)
Cílem koncepce bylo to, co výrobce vyrobil prodat. Prodej byl podpořen reklamou.

4. Marketingová koncepce (1950 – 1970)
Cílem bylo poznat zákazníka jeho potřeby a možnosti, až poté se vyráběl výrobek."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x568a8a88a59dc.zip (108 kB)
Nezabalený formát:
Marketing__produkt_a_propagace.doc (155 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse