Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketing ve stavebnictví

Marketing ve stavebnictví

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje specifikaci pojmu marketing ve stavebnictví a jeho základní charakteristice. Užití marketingu ve firmě může být členěno z pohledu působení na chod podniku, podle časového působení, sortimentu a oborů a cílového zaměření.

Obsah

1.
Úvod - Cíl práce
2.
Teoreticko-metodologická východiska
2.1.
Trh, tržně obchodní vztahy, marketing a trading, žití marketingu
2.2.
Charakter stavebnictví
- Specifika marketingu ve stavebnictví
- Financování stavebního trhu
- Způsob získávání zakázek ve stavebnictví
2.3.
Modifikace marketingu ve stavebnictví
- Segmentace trhu
- Subjekty působící na stavebním trhu
- Marketingový mix
- Marketingové plánování
3.
Očekávané výstupy, výsledky závěrečného projektu

Úryvek

"Vznik marketingu
V období průmyslové revoluce a rané etapy strojní výroby byl obchod pojímán jako funkce výroby - vyrobená produkce je schopna přirozené tržní absorbce formou nabídky.
Zdokonalování strojních zařízení, technologií a koncentrování kapitálu - problémem přestává být pouhý prodej, ale stává se jím odbyt.

Vznikl komplex metodických a analytických postupů, operačních nástrojů a strategických projektů řízení podniků a firem, které tvoří obsah speciálního procesu managementu uznávaného všeobecně jako marketing.

Dle /6/ směrnice o organizačním uspořádání a činnosti marketingu z manuálu řízení průběhu standardní zakázky naší společnosti je marketing stavebního podniku soubor činností napomáhajících naplnění výrobních kapacit firmy, za předpokladu realizace kladného hospodářského výsledku a dlouhodobého zvyšování celkové tržní hodnoty firmy. Našim cílem v oblasti marketingové a obchodní politiky je zvýšení tržního podílu na území ČR a nárůstu obratu stavební výroby firmy.

Management firem je nucen pod tlakem ekonomických podmínek volit a aplikovat marketingové (tržně-obchodní) přístupy:
- soubory průzkumných a analytických metod,
- zpracování prognostických úvah a studií pro určení vývojových trendů, spotřebitelských požadavků, chování zákazníků a pravděpodobného vývoje společenských a hospodářských struktur a investičních potřeb,
- segmentace trhů zaměřenou na určení struktur spotřebitelských a investorských subjektů umožňující vytvářet kombinace při volbě optimálních odbytových sfér pro podnikatelské a odbytové aktivity,

- marketingové mixy s možnostmi kombinovat faktory podle strategických i reálných potřeb podniků dle situace na trhu,
- definování marketingové strategie,
- vytváření komunikačních mixů pro propojení podniků se zákaznickou veřejností a společenskými strukturami.

Marketing a trading
Marketing a trading jsou dvě části tržně obchodního procesu. Marketing je bezprostředně provázán s obchodními činnostmi, které se začínají označovat termínem trading (obchodování).

Tržně obchodní proces působí v managementu stavební firmy několika specifickými funkcemi, které mají zvláštní postavení. Působí jako transformační řetězec ve směru:

Výroba obchodní realizace spotřeba.


Objekt, který prochází trasou, mění své formy. Z výrobní sféry vychází jako výrobek, obchodní realizací se z podniku dostává na trh jako zboží a cílovou etapu ukončuje jako spotřební předmět uspokojující potřeby zákazníků. Transformace spočívá v tom, že potenciálního zákazníka-nositele zakázky přemění na reálného obchodního partnera.

Druhým okruhem transformačního procesu jsou změny forem stavebních objektů. Vzniká řetězec:

Projekční a inženýrské činnosti získání zakázky výstavba nemovitost.


Činnosti jsou v jiném pořadí. Prvá fáze definuje investiční záměr a požadavky zákazníka a formalizuje ho do série závazných podkladů a projektu. Druhou fází je uzavření smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem. Výstavba má hmotný charakter výrobní činnosti. Poslední fází je spotřební předmět působící na trhu nemovitostí."

Poznámka

Skvěle zpracované. Práce neobsahuje seznam použité literatury, ale je doplněna i o tabulky. V čistém textu by se jednalo o max. 14 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6718
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse