Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Marketing - základní pojmy - vypracované otázky ke zkoušce

Marketing - základní pojmy - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Marketing

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky a odpovědi z oblasti marketingu. Práce formou stručných hesel seznamuje se základními pojmy z tohoto okruhu.

Obsah

1.
Základní podnikatelské koncepce
2.
Vnitřní faktory marketingového prostředí
3.
Vnější faktory marketingového prostředí
4.
SWOT analýza
5.
Analýza spotřebitele, analýza konkurence
6.
Klasifikace struktury odvětví
7.
Strategická podnikatelská jednotka (SPJ)
8.
Analýza portfolia
9.
Strategie růstu tržeb
10.
Zdroje marketingových informací
11.
Výzkum kvalitativní a kvantitativní
12.
Kroky marketingového výzkumu
13.
Metody výzkumu
14.
Dotazník – otázky otevřené a uzavřené
15.
Dotazník – otázky přímé a nepřímé
16.
Škály, sémantický diferenciál (SD)
17.
kontaktní metody – způsoby dotazování
18.
Diferencovaný, nediferencovaný a koncentrovaný marketing
19.
Výhody segmentace trhu
20.
Proces segmentace trhu (fáze)
21.
Kritéria segmentace trhu
22.
Stanovení pozice produktu (značky) na trhu
23.
Chování spotřebitele - model odezvy na podněty
24.
Faktory ovlivňující chování spotřebitele
25.
Druhy chování spotřebitele
26.
Proces rozhodování spotřebitele o koupi
27.
Chování firem - normy chování
28.
Typy trhů (spotřebitelský, organizací, vlády)
29.
Zvláštnosti trhů organizovaných kupců
30.
Druhy nákupních situací na trhu organizací
31
Fáze nákupního procesu (8 etap)
32.
Nákupní chování na vládních trzích
33.
Tři úrovně produktu
34.
Generické zboží (neznačkové) a výhody značky
35.
Požadavky na značku
36.
Obal
37.
Výrobní sortiment, jeho charakteristiky
38.
Možnosti prodlužování výrobní řady
39.
Charakteristika služeb
40.
Vývoj nových produktů
41.
Testování nových produktů
42.
Životní cyklus výrobku
43.
Metody cenové tvorby
44.
Prodejní cesty
45.
Maloobchod
47.
Velkoobchod
48.
Komunikační mix
49.
Komunikační proces
50.
Komunikační cesty (typy komunikace)
51.
Metody stanovení rozpočtu na komunikaci
52.
Model AIDA, strategie Push a pull
53.
Reklama
54.
Publicita a public relations (PR)
55.
Osobní prodej
56.
Podpora prodeje

Úryvek

"20. Proces segmentace trhu (fáze)
 průzkum – pohovory se zák.
 sestavení dotazníku
 informace o vlastnostech výr.; cíle: povědomí o naší značce, intenzita používání výrobků, přístup k podobným výr., demograf. a psycholog. charakteristiky
 analytická fáze – vyhodnocení dotazníku:
 faktorová analýza (zaměření velkého množství veličin na trhu na malý počet podst. faktorů);
 shluková analýza  určení max. počtu odlišných segm.
 profilová fáze – charakteristika zákazníka v daném segm., dominantní vlastn., diskriminační analýza

21. Kritéria segmentace trhu
 geografická(územní) hlediska – dle států, okresů;nutné respektovat rozdílné rysy lidí – přizp. celého mtg mixu; hodnotíme velikost, hustotu osídlení – město, vesnice
 demografická hlediska – dle věku, pohlaví, velikostí rodiny a jejího životního cyklu, vzdělání, náboženství, příjmů, národnosti, povolání – pro spotřebitelský trh
 psychologická hlediska – dle osobnosti, život stylu, sociální třídy
 chování – frekvence používání, věrnost značce, nákupní zvyky, reakce na produkt požadovaných vlastností, postavení uživatele(používá či nepoužívá)

22. Stanovení pozice produktu (značky) na trhu
 – segmentování – komu je výrobek určen;pozicírování-umístění produktu do mysli zákazníků, vnímání
 strategie k nalezení pozice: zvláštní charakter výr. uspokojení potřeb, účet použití, prosazení, přímé srovnání s konkurencí, odlišná výrobková kategorie, pomocí zvl. okolností s užíváním výrobků, pozice stanovená bisocializací
 identifikace souboru konkurenčních výhod a vybudování pozice, výběr optimální výhody, uplatnění efekt. způsobu propagace a komunikace

23. Chování spotřebitele - model odezvy na podněty zákazník: spotřebitel x odběratel
 které hlavní faktory ovlivní chování spotřebitele
 jakými hlavními pravidly se řídí rozhodování spotřebitele
 jaká je odezva spotřeb na různé podněty
 odezva: volba produktu, značky. prodejce, času koupě, velikost výdaje

24. Faktory ovlivňující chování spotřebitele
 -kulturní- základní vzory v rodině, škole, práci – socializace člověka; sbližování kultur, mění se hierarchie hodnota – růst významu volného času
 -společenské – spol. třídy(dle zaměstnání, příjmů, bohatství, vzdělání) – hierarchie, pronikání; referenční skupiny (primární, sekundární, aspirační, disociativní)
 -osobní – životní cyklus člověka
 -psychologické – motivace (Maslow), vnímání, učení, názory a postoje (na základě zkušeností a učení)

25. Druhy chování spotřebitele
 komplexní chování spotřebitele – je zaujat nákupem, hledá rozdíly mezi výrobky – u nákladové výroby; je třeba snadný, rychlý přístup k informacím
 chování redukující nesoulad – nákup se zaujetím, nevidíme rozdíly mezi výrobky, není dostatek informací rozhodnutí podle ceny či dostupnosti "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14740
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse