Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingová komunikace měst a obcí

Marketingová komunikace měst a obcí

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje popisu komunikace mezi obcemi z pohledu jejich propagace v rámci cestovního ruchu, ale i rozvoje hospodářství. Zároveň je specifikována i pozice tiskového mluvčího.

Obsah

Úvod
1.
Komunikační mix měst a obcí - části
2.
Public relations
2.1.
Funkce tiskového mluvčího
3.
Propagační činnost
4.
Podpora prodeje
5.
Event marketing
Závěr

Úryvek

"2. PUBLIC RELATIONS
Do popředí se dostává uplatnění všech forem public relations (vztahů s veřejností), neboť právě tento nástroj představuje široké možnosti působení obecních úřadů na obyvatele, podnikatele, zaměstnance a návštěvníky. Zatímco podnik usiluje o maximalizaci zisku, obec se snaží uspokojit veřejnou poptávku dosažením řady předem vytyčených cílů. O tom je třeba komunikovat. V marketingu obce se však tento komunikační nástroj stává i nástrojem získávání zpětné vazby na konkrétní každodenní práci obecních orgánů, ale i na jejich programovou a strategickou činnost. Vztahy s veřejností využívají především neplacených forem prezentace a to jak v mediích, tak na tiskových konferencích, ale i přímo účastí na veřejných akcích, pořádaných buď samotnou obcí, nebo podniky.
Moderním nástrojem public relations především pro velká města jsou video konference (zejména ve spolupráci se spřátelenými městy a satelitní konference, kde mohou města společně propagovat své produkty, především v oblasti cestovního ruchu).
PR představuje důležitou součást marketingové strategie obce, která si klade tyto cíle:
• budování image obce
• posilovaní identifikace obyvatel s obcí (povzbuzování patriotismu)
• poskytování přístupu k informacím o obci a jejích správních a samosprávních institucích
• vytváření podmínek pro uplatnění nápadů a připomínek občanů
• usilování o optimální komunikaci s veřejností, o maximální informovanost občanů
Výhoda PR spočívá v tom, že při poměrně nízkých nákladech dokáže oslovit širokou veřejnost. Činnost PR by měla být programově řízena, plánovaná, musí vycházet z cílů, které si obec ve svých rozvojových programech vytýčila a které svým působením, ovlivňováním napomáhá realizovat.
Působení PR není zaměřeno pouze na komunikaci navenek, ale jeho součástí musí být i dobrá komunikace uvnitř městských a obecních úřadů a samosprávných zastupitelstev (tzv. interní marketing zaměřený na zaměstnance). Výsledkem dobře vedeného PR by měly být sympatie, dobrá vůle na všech zúčastněných, porozumění a pokud je to možné, co nejvyšší soulad zájmů.
Působením PR se vytvářejí změny ve vědomí, názorech, postojích a chování lidí uvnitř i mimo organizaci. Aktivitami uplatňovanými v rámci PR jsou následující:
• uveřejňování pravidelných zpráv ve sdělovacích prostředcích (tisk, bulletiny, rozhlas, televizní vysílání) o činnosti územního orgánu
• publicita v podobě tiskových besed, konferencí, interview
• vydávání vlastních tiskovin (časopisů, novin, brožur, letáků apod.), které je vhodným způsobem komunikace s občany a dalšími subjekty i pro malé obce.
• přijímání hostů - od návštěv významných osobností, po exkurze například studentů
• shromažďování a vyhodnocování informací
• specifická činnost (organizování, informování a koordinování) při řešení krizových situací
• spolupráce s nejrůznějšími institucemi
• reprezentace obce (samostatně nebo v rámci celého regionu na příslušně zaměřených výstavách a veletrzích. Pro přilákání investorů je vhodná účast na mezinárodních veletrzích nabízejících vhodná místa k investování).
• lobbying, předávání a získávání informací důležitých pro rozvoj obce ovlivňovatelům
• sponzorování kulturních, sportovních či sociálních aktivit prezentujících zainteresovanost na místních záležitostech
• budování tzv. „Corporate identity“ (institucionální reklamy). S tím souvisí jednotný vizuální styl obce, čímž rozumíme úpravu písemností, které obec prezentuje na veřejnosti, tj. vizitek pracovníků města, dopisních papírů, formulářů i orientačních tabulí v úřadech, ale i v obci, a i všech dalších materiálů, s kterými se obec obrací na veřejnost.
• příprava a rozesílání dárků, pozorností, jako jsou PF k Novému roku nebo k jiným příležitostem"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9530
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse