Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingová komunikace – slovensky

Marketingová komunikace – slovensky

Kategorie: Marketing, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se soustředí na problematiku marketingové komunikace. Představuje její základní druhy, věnuje se komunikačnímu mixu a podrobně charakterizuje jeho hlavní nástroje. Dále je text zaměřen na marketingovou komunikaci města Košice. Informuje o jeho propagaci a prezentaci doma i v zahraničí a zabývá se významem public relations. Závěrečná kapitola si všímá image města a popisuje proces identity corporation, který má Košicím pomoci získat novou osobitost.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podstata a proces marketingové komunikace
2.1.
Význam komunikace
2.2.
Druhy komunikace
3.
Komunikační mix
3.1.
Podstata jednotlivých komunikačních nástrojů
3.1.1.
Reklama
3.1.2.
Osobní prodej
3.1.3.
Podpora prodeje
3.1.4.
Vztahy s veřejností
3.1.5.
Přímý marketing
3.1.6.
Internet
4.
Marketingová komunikace města Košice
4.1.
Zaměření marketingové komunikace města
4.2.
Propagace
4.2.1.
Venkovní reklama (outdoor)
4.2.2.
Vnitřní reklama (indoor)
4.3.
Prezentace
4.4.
Public relations
4.5.
Promotion – podpora městských aktivit
4.6.
Image města
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1 Podstata a proces marketingovej komunikácie
„Komunikácia znamená prenos informácie od odosielateľa príjemcovi pomocou verbálnych alebo neverbálnych symbolov. Podmienkou prenosu je porozumenie odovzdanej informácie.“ (Čimo - Mariaš, 2005, s.216) Táto definícia je základom modelu komunikačného prenosu. Funkciou komunikácie je zabezpečenie integrácie jednotlivých zložiek podniku do koordinovaného celku. Vďaka nej možno modifikovať správanie, dosahovať efektívne zmeny, účelovo využívať informácie a realizovať stanovené ciele.

1.1 Význam komunikácie
Komunikácia sa považuje za prostriedok, ktorým sú ľudia v podniku vzájomne prepojení, aby mohli dosahovať spoločné ciele. Bez nej nemožno koordinovať jednotlivé činnosti. Úroveň riadenia podniku závisí od kvality komunikácie. Mnohé podniky skrachovali preto, že nedokázali včas a adekvátne vyhodnotiť informácie od zákazníkov a prispôsobiť sa meniacim spotrebiteľským preferenciám. Podniky ponúkajú želané alebo obľúbené tovary, ale zle cielená marketingová komunikácia alebo zle zvolený marketingový mix neosloví cieľové segmenty. Často býva problém v prenose informácií zdola nahor, keď manažéri filtrujú okruh informácií, ktorý môže zhoršiť ich pozíciu v podniku. Komunikácia je dôležitá hlavne pre interné fungovanie podniku, pretože integruje manažérske funkcie.

1.2 Druhy komunikácie
a, Verbálna komunikácia
Prostriedkom verbálnej komunikácie je reč. Reč je najstarším spôsobom prenosu informácií. Dnes je základnou formou interpersonálnej komunikácie. Každé verbálne odovzdanie informácie pozostáva z formálnej a obsahovej časti. Kvalita podávanej informácie závisí od kombinácie jej formy a obsahu. Dôležité princípy pre dobré porozumenie informácie sú: stručnosť, výstižnosť, dôkladná príprava, jasne stanovený cieľ, rešpektovanie individuálnych, kultúrnych a iných zvláštností druhej strany, niekoľko násobné zopakovanie hlavných bodov (Čimo - Mariaš, 2005)

b, Písomná komunikácia
Písomné dokumenty prezentujú podnik na verejnosti, vypovedajú o úrovni a kultúre podniku. Písomné dokumenty dokladujú údaje, ktoré môžu pri verbálnom prenose informácií uniknúť pozornosti. O to dôslednejšie musia byť písané. Ak chceme nejakú informáciu rozšíriť, treba si najprv dobre rozmyslieť, či stojí za to, aby sa najprv spracovala písomne. Písomné informácie musia mať rovnaké kvality ako verbálne. Nevyhnutnou podmienkou je dobre poznať objekt korešpondencie, ako aj adresáta.

c, Neverbálna komunikácia
Rečou tela možno dotvoriť význam prenášanej informácie. Postoj, mimika alebo gestá dávajú čierno-bielemu obsahu reči silné zafarbenie. Obsah informácie môžu zvýrazniť, spochybniť, glosovať alebo úplne poprieť. Manažér musí ovládať prejavy neverbálnej komunikácie, aby sa mohol vyhnúť prípadným signálom, ktoré môžu odhaliť jeho slabosti, a aby dokázal čítať z neverbálnych prejavov ostatných spolupracovníkov a obchodných partnerov."

Poznámka

Ekonomická univerzita v Bratislavě, Podnikovohospodárská fakulta v Košicích, předmět Marketing. Práce obsahuje 2 malá schémata o celkovém rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21060
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse