Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingová situační analýza společnosti Intersnack, a. s.

Marketingová situační analýza společnosti Intersnack, a. s.


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem práce je marketingová situační analýza společnosti Intersnack, a. s., působící na trhu slaných snacků. Úvodní část podává stručnou charakteristiku firmy z hlediska rozšíření, zdrojů či výrobní kapacity, na níž navazuje rozbor jejího vnějšího prostředí. Ten sleduje postavení společnosti vůči současné i potenciální konkurenci, popisuje její dodavatele a zákazníky a zachycuje také vlivy externích podmínek na makrostrukturální úrovni. Práce dále hodnotí pozici firmy i jejích vybraných výrobků pomocí rozmanitých analytických nástrojů od SWOT analýzy po GE matici a v závěru krátce navrhuje prvky vhodné tržní strategie pro tento podnik.

Obsah

1.
Charakteristika firmy
2.
Analýza vnějšího prostředí
2.1.
Analýza konkurenčního prostředí
2.2.
Porterův model pěti sil
2.3.
Analýza makroprostředí (PESTLE analýza)
3.
Analýza vnitřního prostředí (analýza zdrojů podniku)
4.
SWOT analýza, EFE a IFE matice
4.1.
SWOT analýza
4.2.
IFE matice
4.3.
EFE matice
4.4.
Vyhodnocení strategie firmy
5.
Portfolio analýza
5.1.
Bostonská matice portfolia
5.2.
GE matice
6.
Strategie firmy

Úryvek

"2. Analýza vnějšího prostředí
Analýza konkurenčního prostředí
Na českém trhu působí několik významných konkurentů v oblasti výroby a distribuce slaných snacků. Mezi nejznámější výrobce patří Lorenz Snack-World (značkaLorenz), Pepsico General Bottlers CR, s.r.o. (značka Lays), Úsovsko, a.s. (značka Bersi Snack) a především Intersnack,a.s. (značka Bohemia).
Právě firma Intersnack zaujímá jednu z předních pozic na českém trhu. Je to způsobeno hlavně tím, že produkty této firmy si v České republice u spotřebitelů vybudovaly velmi solidní pověst. Mezi hlavní výhody oproti konkurenci můžeme zařadit vysokou kvalitu výrobků (výrobky jsou oceněny mezinárodně uznávaným certifikátem IFS a ISO 9001), přiměřená cena odpovídající vysoké kvalitě, dlouhodobá tradice výrobků, vynikající a cílená propagace výrobků v médiích a reklamách a pozitivní image značky, která je postavena na venkovské tradici.

Porterův model pěti sil
Analýza dodavatelů
Společnost Intersnack zaujímá klíčovou pozici na trhu. Její výrobky jsou opatřeny certifikátem IFS a ISO 9001, což zaručuje výrobkům velmi vysokou záruku kvality. Proto musí být kladeny na dodavatele velmi vysoké požadavky. Při výběru vhodných dodavatelů je hlavně kladen důraz především na kvalitu surovin, rychlost dodání surovin, na cenu a samozřejmě také na platební podmínky mezi jednotlivými dodavateli a firmou. Suroviny, které se ve společnosti zpracovávají, jsou výhradně českého původu. V současné době má společnost Intersnack 39 stálých dodavatelů, převážně z oblasti Polabí, Jižní Moravy, Jižních Čech a Vysočiny. S těmito dodavateli uzavírá pravidelné kontrakty, které obnovuje nebo obměňuje v závislosti na plnění stanovených podmínek.

Analýza odběratelů (zákazníků)
Společnost Intersnack a.s má mnoho odběratelů. Své produkty dodává do mnoha maloobchodů, velkoobchodů, restaurací nejen v České republice ale také v zahraničí, které pak tyto produkty dále nabízejí svým zákazníkům. Zákazníci především požadují od těchto výrobků vysokou kvalitu, nízkou cenu ale také příjemnou chuť. Zákazníky můžeme rozdělit do 2 skupin a to na pravidelné zákazníky a nepravidelné zákazníky. Pravidelní zákazníci jsou takoví zákazníci, kteří tyto produkty nakupují v pravidelných intervalech. Tato skupina je zastoupena z velké části mládeží a adolescenty. Skupina nepravidelných zákazníků nakupuje tyto produkty pouze při výjimečných událostech jako jsou různé oslavy a večírky nebo se jedná o zákazníky, kteří si tento výrobek koupí pouze ze zvědavosti v důsledku oslovení reklamou, médií nebo nějakou jinou formou propagace výrobku. V poslední době se společnost také soustředí na výrobu do zahraničí. Své produkty například vyváží na Slovensko, do Maďarska, Slovinska a dalších zemí.

Analýza substitutů
Na trhu existuje mnoho substitutů, které mohou nahradit výrobky firmy. Zejména produkty výrobních řetězců například Albert, Tesco nebo Kaufland. Za substituty můžeme považovat soletky, křupky, oříšky atd.

Analýza hrozeb ze strany nově příchozích konkurentů
Riziko vstupu nových konkurentů na trh je v tomto odvětví velmi reálný. Hlavní hrozbou může být příliv levnější konkurence, která by mohla výrazně ovlivnit dění na trhu, především díky snižování cen těchto produktů, což by mohlo způsobit částečný úbytek zákazníků společnosti. To by se nejen projevilo na zisku společnosti, ale také by to způsobilo změny v prodejní politice organizace, která by musela na tyto hrozby reagovat.

Rivalita mezi stávajícími konkurenty
V současné době působí na trhu slaných snacků velké množství výrobců. Rivalita mezi konkurenty je v tomto oboru poměrně vysoká. Je proto velmi důležité zaujmout každého zákazníka a přetáhnout ho na svoji stranu. Toho cíle společnost Intersnack dosahuje širokou nabídkou produktů, jejich osvědčenou kvalitou ale také kvalitní a cílenou propagací (podpora prodeje, ochutnávky, reklama v médiích, soutěže apod.). Je proto důležité tyto aspekty dodržovat, protože jinak by to mohlo znamenat odliv potencionálních zákazníků ke konkurenci. "

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata, rozsah čistého textu činí cca 8 stran.
Některé pasáže oddílu Charakteristika firmy jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22790
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse