Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingová strategie firmy: obecné poznatky a jejich aplikace na strategii sdružení Vinaři z Týnce

Marketingová strategie firmy: obecné poznatky a jejich aplikace na strategii sdružení Vinaři z Týnce

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se na teoretické a praktické úrovni zabývá problematikou strategického marketingu. První část shromažďuje poznatky o marketingových strategiích, které pak ve druhé části autor využívá při tvorbě marketingové strategie sdružení Vinaři z Týnce. Je zde představen pojem strategické řízení podniku, zachyceny základní marketingové strategie a jejich metody a nástroje. Navazující praktická část nejprve postihuje historii a současný stav zkoumané organizace a poté formuluje doporučení pro její rozvoj a budoucí směřování včetně strategických cílů či marketingového mixu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Teoretická část
3.1.
Strategické řízení podniku
3.2.
Základní marketingové strategie
3.3.
Strategický marketingový postup
3.3.1.
Strategická analýza
3.3.1.1.
Externí analýza
3.3.1.2.
Interní analýza
3.3.1.3.
Konfrontační analýza
3.3.2.
Strategické marketingové cíle
3.3.3.
Strategický marketingový proces
3.3.4.
Marketingový mix
3.3.5.
Internet
3.3.5.1.
Firma a internet
3.3.5.1.1.Pozitivní očekávání
3.3.5.1.2.Možná negativa
4.
Praktická část
4.1.
Současný stav
4.1.1.
Historie a současnost organizace
4.2.
Doporučení rozvoje a změn do budoucna
4.2.1.
Analýza SWOT
4.2.2.
Formulace strategie
4.2.3.
Strategické cíle
4.2.4.
Marketingový mix
4.2.5.
Marketingová strategie
5.
Závěr

Úryvek

"3.3 Strategický marketingový postup
3.3.1 Strategická analýza
Provádí se proto, aby firma získala přehled o svém postavení na trhu a svých budoucích aktivitách. Firma zjišťuje jak vnitřní situaci podniku, tak stav vnějšího prostředí. Tyto analýzy musí být kritické, nestranné, systematické, důkladné a pravidelné, tak aby vyjádřili skutečnost, kde firma byla, je a chce být.
3.3.1.1 Externí analýza
 Makroprostředí – analýza jednotlivých faktorů makroprostředí ovlivňujích marketingové strategie firmy, je důležité je poznat a vyhodnotit dopady na strategii podniku.
 Mezoprostředí – analýza trhu a firem na něm působích. K analýze se využívají sekundární informační zdroje, nebo se provede vlastní marketingový výzkum.

3.3.1.2 Interní analýza
Používá se pro vyhodnocení současného stavu firmy vzhledem k jejím strategickým cílům, a poznání schopnosti firmy obstát na trhu při plnění stanovené strategie. Podklady pro analýzu se získají šetřením, hodnocením a rozborem firemních aktivit a z MIS (marketingový inf.systém).

3.3.1.3 Konfrontační analýza
Staví proti sobě silné a slabé stránky podniku v souvislosti s příležitostmi a hrozbami trhu. Zdrojem pro její použití jsou informace z externí a interní analýzy, informace získané vlastním výzkumem a další sekundární zdroje. Patří zde SWOT analýza, ABC analýza, komparační analýza aj.

3.3.2 Strategické marketingové cíle
Pokud má firma cíl, ví kde se chce dostat. Na cestě k těmto cílům stojí před firmou úkoly, které musí splnit v daných termínech, aby dosáhla plánovaného cíle.
Pravidlo pro stanovení cílů:
Specifické (konkretizované)
Měřitelné (kriteriální)
Akceptovatelné (odsouhlasené)
Reálné (dosažitelné)
Termínované (časově omezené)
Strategické cíle firmy se mohou týkat:
• Postavení na trhu ( market share, objem prodeje aj.)
• Rentability (vůči obratu, kapitálu, zisk)
• Finanční cíle (likvidita, samofinancovatelnost aj.)
• Sociální cíle (zaměstnanecká loajalita, rozvoj zaměstnanců aj.)
• Veřejné odpovědnosti (ochrana životního prostředí)"

Poznámka

Částečně zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně zvýrazněny. V textu se objevují pravopisné chyby.
Součástí práce je tabulka se zpracovanou SWOT analýzou o rozsahu cca 1/2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23142
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse