Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketingové analýzy - teorie - maturitní otázka z ekonomie

Marketingové analýzy - teorie - maturitní otázka z ekonomie


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Tato práce obsahuje maturitní otázku z ekonomických předmětů na téma marketingové analýzy, konkrétně tato sloužila ke školní části maturitní zkoušky na Hotelové škole. Práce je jasná a přehledná, obsahuje všechny důležité informace a charakteristiky, díky čemuž, by tuto látku měl pochopit každý.

Obsah

1.
SWOT analýza - definice, části, strategie
2.
Portfolio - definice, Bostonská matice
3.
Analýza zákazníka - druhy, fáze

Úryvek

"Vnitřní prostředí: S = strenghts
W = weaknesses
Vnější prostředí: O = opportumities
T = threats
Silné stránky: kvalitní technologie, know-how, velká výrobní kapacita, kvalifikace zaměstnanců, motivace, pracovitost, velký kapitál, velký zisk, nízký úrok ze zapůjčeného kapitálu, nižší náklady, vysoký podíl na trhu, dobrá distribuční síť, lokalita, dobrá reklama, schopní manažeři.
Slabé stránky: zastaralé technologie, nižší výrobní kapacita, neodpovědnost, lenost, malý kapitál, malý zisk, vysoké náklady, vysoký úrok ze zapůjčeného kapitálu, malý podíl na trhu, špatná distribuční síť, neschopní zaměstnanci.
Příležitosti: nový produkt, díra na trhu, proniknutí na trh se slabou konkurencí, chyby konkurence, výhodné mezinárodní smlouvy, zásahy do ekonomiky státem, volný pohyb pracov. sil, zrušení embarga.
Hrozby: silná konkurence, zvýšení DPH, živelné katastrofy, politická nestabilita.

Strategické přístupy ve SWOT analýze:
1) strategie SO (silné stránky a příležitosti) - útočná strategie, firma kombinuje možnosti které ji dávají její silné stránky a příležitosti, firma jedná z pozice síly a snaží se získat všechny výhody
2) strategie ST - pomocí silných stránek se firma snaží překonávat nepříznivé podmínky, které vytváří např.: růst inflace
3) strategie WO - firma se snaží využít všechny příležitosti, které nabízí vnější prostředí, aby překonala své slabé stránky, opatrný přístup.
4) strategie WT - firma se soustřeďuje na minimalizaci dopadů vyplývajících ze slabých stránek firmy a hrozeb vnějšího prostředí. Obranná strategie."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541710b8212b4.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Marketingove_analyzy.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse