Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingové přístupy při prosazování inovací v tržním prostředí

Marketingové přístupy při prosazování inovací v tržním prostředí

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce rozebírá, co musí být bráno v úvahu při tvorbě inovační strategie. Zaměřuje se jak na převládající technologický režim oboru, předpokládaný životní cyklus produktu, tak na aplikační oblasti nového produktu, znalosti společnosti a příležitosti, které se nabízejí pro inovace. Zdůrazněna jsou také rizika spojená se vstupem inovace na trh. V práci jsou také rozlišeny čtyři trží strategie nových výrobků a míra jejich rizikovosti. Zde naleznete předchozí část série textů o inovaci v procesech strategického řízení Inovační zdroje ve společnosti a zde následující Inovační strategie v podmínkách globalizace na začátku 21. století.

Obsah

1.
Formulace inovační strategie
1.1
Převládající technologický režim v oboru
1.2
Předpokládaný životní cyklus produktu (matice BCG)
1.2.1
Metoda PLC (Product life cycle)
1.3
Zaměření zdrojů na trh
1.4
Aplikační oblasti nového produktu a jejich další vývoj (Inovační matice)
1.4.1
Komponenty inovační matice
1.5
Soubor uplatnitelných znalostí společnosti
1.6
Příležitosti, které se nabízí pro inovace
1.7
Rizika spojená se vstupem inovace na trh
1.7.1
Matice GE, metoda GE
1.7.2
Ansoffova matice

Úryvek

Úspěch inovace se nedostaví automaticky - pro jeho dosažení musí společnost udělat a účelně uplatnit řadu nezbytných opatření.
Nové produkty jsou kritickým činitelem úspěchu každé společnosti v konkurenční soutěži. Skutečností však zůstává, že mnoho nových produktů není na trhu úspěšných. Důvodem je obvykle nevhodná volba inovační strategie anebo chyby při její realizaci. Management vývoje nových produktů může být posuzován z hledisek technických, technologických, marketingových, zásobování, financování, právních a jiných. Může být hodnocen z hlediska strategického plánování či operativních příprav podmínek vstupu nového produktu na trh; může být posuzován jako organizační transformace vytvářející prostor pro uplatnění kreativity jednotlivých pracovníků firmy i z dalších hledisek. Inovační proces je ve své podstatě systémovou úlohou s cílem zajistit vyšší úroveň konkurenceschopnosti organizace. Reagovat dříve než konkurenti a dříve než se okno příležitosti opět uzavře je více než podstatné pro výsledný úspěch nového produktu na trhu. Rychlost inovačního vývoje je důležitým faktorem úspěchu nového produktu na trhu, není však faktorem jediným. Pro úspěch inovačního projektu je mj. zapotřebí:
• Zvolit správný prostor pro uplatnění jeho výsledků
• Respektovat podmínky trhu, především se orientovat na zákazníky
• Zajistit správné zpracování inovačního projektu a jeho důslednou kontrolu
• Myslet systémově, myslet strategicky a být kreativní
Inovace, má-li být úspěšná, musí být nejen proveditelná, ale její výsledek - tedy nový produkt musí být prodejný. Musí vzbudit pozornost u zákazníků a vyvolat jejich ochotu pořídit si tento produkt. V inovačním projektu proto nesmí být opominut důležitý aspekt ovlivňující pojetí jeho výstupu - tj. chování zákazníků na cílových trzích. Stav na dnešních světových trzích s vysoce převažující nabídkou nad poptávkou nutí každou firmu připravující vstup nového produktu na trh, aby její inovační úsilí bylo důsledně orientováno na zákazníka. Při uplatnění podnikatelského přístupu v pojetí orientace na zákazníka musí docházet k daleko těsnějšímu provázání marketingových a výrobních činností. V souvislosti s touto změnou podnikatelské orientace, tedy konkrétně ne na abstraktní trhy, ale na konkrétní zákazníky, musí nezbytně dojít také ke změně pojetí existující podnikové kultury a s ní spojeného fungování informačních systémů.
Většina managerských rozhodnutí o osudu inovačního projektu je přijímána v podmínkách omezené racionality rozhodování. To znamená, že rozhodovací subjekt nemá k dispozici úplný (deterministický) model rozhodovací situace a proto musí spoléhat především i na svou intuici. Metodologie postupu zpracování inovačního projektu proto musí zohlednit i potřeby managementu rizika, jejichž výsledkem jsou:
• Prognóza objemu nákladů na vývoj nového produktu.
• Stupeň nejistoty prognózy vývoje okolí.
Při velkém stupni nejistoty se vyplácí udržovat objem nákladů na nový produkt na nízké úrovni. Pokud se bude nejistota snižovat, lze investice zvyšovat. V každé neurčité rozhodovací situaci je možné určit míru rizika, toto riziko vhodně zakalkulovat do vlastního rozhodování a postupně ho v dalších krocích snižovat. Manager se nesmí bát rizik spojených s rozhodováním.
V případě rozhodnutí s vědomým akceptováním rizika je vždy nutné připravit podmínky pro případnou revokaci anebo opravu přijatého rozhodnutí. Pokud důsledky rozhodnutí nenaplňují očekávání rozhodovacího subjektu, je nutné již přijaté rozhodnutí upravit.
Posouzení rizika výše nákladů na vývoj produktu lze analyticky vyhodnocovat podle matice GE, kde oblast pod diagonálou hrozí nízkou výší dosažitelných zisků, riskantnost je zde vysoká a proto se na tuto oblast nedoporučuje podnikatelsky spoléhat. Naopak oblast nad diagonálou předurčuje úspěšné zvládnutí rizika."

Poznámka

Inovace v procesech strategického řízení 8/9. Práce obsahuje schémata a tabulky - čistého textu je cca 6 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2942
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse