Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketingové prostředí

Marketingové prostředí


Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Faktory působící na úspěšnost organizace. Charakteristické rysy marketingového prostředí. Marketingové prostředí - makroprostředí (faktory: sociální (demografické a kulturní, jejich znaky), technické a technologické, ekonomické, politicko-legislativní (úkoly legislativních opatření), přírodní a ekologické). Vliv počasí na ekonomiku. Mikroprostředí - trh (jeho složky: zákazníci, dodavatelé, marketingoví prostředníci, konkurence (konkurenční síly). Vnitřní prostředí, SWOT analýza, její zaměření, matice TOWS.

Poznámka

Přednáškový materiál z předmětu marketing.

MS PowerPoint (*.ppt)

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43ea213a28fce.zip (64 kB)
Nezabalený formát:
Prezentace_-_MAR3.ppt (108 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse