Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Marketingové řízení - studijní materiály

Marketingové řízení - studijní materiály

Kategorie: Marketing

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto studijní materiály jsou podkladem pro předmět Marketingové řízení, které ale zároveň slouží i pro oblast Marketingu. Práce seznamuje se základními pojmy z této oblasti. Zmiňuje problematiku strategického plánování, marketingového plánování, i realizace projektu, a jeho následné kontroly. Zabývá se marketingovým výzkumem, jeho metodami, technikami sběru informací, i jednotlivými formami výzkumu. Charakterizuje marketingový mix. Věnuje se marketingové komunikaci a Internetu.

Obsah

1
Marketingové řízení
1.1
Strategické plánování
1.1.1
Charakteristika činností ve strategickém plánování
1.2
Marketingové plánování
1.3
Realizace
1.3.1
Implementace
1.3.2
Organizace marketingu
1.4
Kontrola
2
Marketingový výzkum
2.1
Úloha marketingového informačního systému
2.2
Charakteristika marketingového výzkumu
2.2.1
Formy výzkumu
2.3
Metodika výzkumného procesu
2.4
Techniky sběru informací
2.5
Metody šetření
3
Marketingový mix
3.1
Alternativní marketingové mixy
3.2
Výrobek jako nástroj marketingu
3.2.1
Marketingové pojetí výrobku
3.2.2
Inovace a nové výrobky v marketingu
3.2.3
Životní cyklus výrobku
4.
Marketingová komunikace
4.1.
Komunikační mix
4.2.
Komunikace
4.3.
Prvky komunikačního mixu
4.4.
Integrovaný marketing
4.5.
Důsledky špatně zvolené marketingové komunikace
5.
Internet a jeho dopady v marketingu
5.1.
Historie Internetu
5.2.
Využití statistik
5.3.
Využití cookies
6.
Marketing služeb
6.1.
Nestálost
6.2.
Neskladovatelnost
6.3.
Třídění služeb
6.4.
Marketingový mix služeb
6.5.
Vztah zákazníka a služby
6.6.
Marketingová strategie organizací poskytující služby
6.7.
Zabezpečení jakosti služeb

Úryvek

"1.1.1 Charakteristika činností ve strategickém plánování

1. Analýza vnitřního prostředí

Výsledkem analýzy vnitřního prostředí je identifikace předností podniku (silných stránek podnikatelských aktivit) a kritických míst (slabých stránek).

Analýza se provádí především z hlediska:
- prodejnosti výrobků a služeb, které tvoří výrobní program,
- technicko-ekonomického i kapacitního zajištění výrobního programu surovinami a materiálem, pracovními prostředky, energií, technologickými principy a jejich inovacemi,
- rozvoje možností pomocí inovací výrobků a služeb,
- zdrojového zabezpečení vedoucích i výkonných pracovníků v potřebné profesní a kvalifikační struktuře a inovacemi kvalifikace pracovníků,
- adekvátních systémů řídící práce (metod, technik, prostředků výpočetní techniky, pružnosti organizačních struktur apod.),
- finančních faktorů.

Rozbor silných a slabých stránek podnikatelské činnosti podniku se provádí ve vztahu k analogickým stránkám hlavního potenciálního konkurenta na daném podnikatelském trhu. Musí objasnit, na kterých klíčových faktorech závisí úspěch podniku.

Silnými stránkami jsou ty činnosti nebo předpoklady pro provádění určitých činností, které podnikatelská jednotka zvládá lépe než uvažovaný konkurent (např. pověst podniku, spolehlivost a schopnost plnit smluvené dodávky, jakost výrobků a služeb, náklady, úroveň cen výrobků a služeb, technicko-ekonomické parametry výrobků a služeb, dodací lhůty, kvalifikační úroveň pracovníků, způsob provádění některých obchodních a jiných činností, možnosti úvěru, finanční síla podniku, pozice na burze,inovační úroveň výrobků a služeb atd.).

Doporučuje se vybrat deset faktorů pro podnik nejdůležitějších a srovnat jejich zajištění se stavem u konkurence. Tak je možné si ujasnit silné a slabé stránky podniku.

Existuje řada doporučených postupů různého kvalitativního i kvantitativního hodnocení významu, časového trvání, závažnosti, síly působení atd. jednotlivých silných nebo slabých stránek podnikatelské činnosti podniku. Cílem tohoto hodnocení je získat představu o míře působení každé jednotlivé stránky v porovnání s konkurenty."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a grafy. Čistého textu v práci je cca 98 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15627
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse