Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Marketingový komunikační proces

Marketingový komunikační proces

Kategorie: Marketing

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje základní principy marketingové komunikace. Poté se věnuje jednotlivým jejím formám - reklamě, podpoře prodeje, osobnímu prodeji, publicitě a přímému marketingu.

Obsah

1.
Principy marketingové komunikace
1.1
Příjemce sdělení
1.2
Charakter sdělení
1.3
Forma komunikace
1.4
Komunikační proces
2.
Formy stimulace
2.1
Reklama
2.1.1
Cíle reklamy
2.1.2
Základ úspěšnosti
2.1.3
Styly pro reklamní vyjádření
2.1.4
Kritéria při volbě médií
2.1.5
Televize
2.1.6
Rozhlas
2.1.7
Exteriérová média
2.1.8
Tisk
3.
Podpora prodeje
3.1
Cíle podpory prodeje
3.2
Nástroje podpory prodeje
4.
Osobní prodej
5.
Publicita
6.
Přímý marketing

Úryvek

“ principy marketingové komunikace

• podstatou je přenos sdělení mezi zdrojem a příjemcem
• charakter sdělení závisí na třech důležitých faktorech :
1. příjemce sdělení - mohou být kupující, kupující určitého tržního segmentu, tisk, veřejnost
2. charakter sdělení - podstatou sdělení je vzbudit zájem zákazníků a přesvědčit je o koupi
3. forma komunikace - pět základních forem komunikace :
a) zdroj b) podpora prodeje c) publicita
b) osobní prodej e) přímý marketing
• každé rozhodnutí o volbě faktorů by mělo vycházet z cílů firmy
• základní model komunikačního procesu má osm prvků : zdroj, zakódování, sdělení, přenos, dekódování, příjemce, zpětná vazba,
komunikační šumy

• komunikační proces - zdrojem každé komunikace je jednotlivec nebo organizace.Zakódování je proces přenosu informace. Sdělení je určité množství informací, které se zdroj komunikace snaží sdělit příjemci. Přenos je převod sdělení od zdroje k příjemci ( televize, rozhlas, tisk ). Dekódování je proces převodu zakódované informace do formy srozumitelné příjemci sdělení. Zpětná vazba je určitou formou reakce příjemce na sdělení. Šumem se rozumí rušení komunikativního procesu.

formy stimulace - každá z forem má specifické vlastnosti, které ji předurčují ke komunikaci určitého druhu sdělení vybraného okruhu zákazníků

1. reklama
• placená forma neosobní, masové komunikace uskutečňována prostřednictvím tiskových médií, televize a rozhlasu, reklamních tabulí, plakátů
• hlavním rysem reklamy je, že ovlivňuje široké vrstvy obyvatelstva
• je vhodná pro komunikaci omezeného množství informací velkému počtu osob a pro počáteční stupeň rozvoje výrobku
• cíle reklamy - informativní - informace o novém výrobku, službách, cenách
• přesvědčovací - publicita určité značce
• připomínací - připomíná zákazníkovi, kde si výrobek mohou koupit
• hlavní cíle reklamy - tvorba silné značky, zvýšení poptávky, vytváření pozitivní image, motivace vlastních pracovníků, zvýšení možnosti distribuce
• tvorba reklamního sdělení - typ sdělení - uvádějící ( upoutat pozornost )
• informativní ( informuje o vlastnostech )
• přesvědčující ( přesvědčit, že koupě je správné rozhodnutí
• připomínací ( uchování v paměti )
• základ úspěšnosti - účelnost ( přínos pro zákazníka ), důvěryhodnost, distribuce
• styly pro reklamní vyjádření - nálada a image, fantazie, běžný život, hudební styl, symbol osobnosti, odborný nebo vědecký posudek
• kritéria při volbě médií - selektivita ( schopnost zasáhnout určitou skupinu lidí
• pružnost média
• náklady
• úroveň média
• frekvence ( častost přenosu )

televize
• nejefektivnější, televizní reklama je nejsledovanější a vysoce účinná
• výhodou tel. reklamy je, že se jedná o vizuální médium, kombinace obrazu a zvuku je velmi efektivní
• výhodou je široké pokrytí trhu, nevýhodou je přepínání programů diváky a informační zmatek
( jeden výrobek se dá zaměnit za jiný ) a tel. reklama je velmi drahá"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11015
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse