Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingový mix

Marketingový mix

Kategorie: Marketingový mix

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá rozborem marketingového mixu. V úvodu je zmíněno, kdo je autorem termínu marketingový mix a co vše takový marketingový mix obsahuje. Dále jsou popsány jednotlivé složky: product, price, place a promotion. Nejdůležitější částí je produkt, který je zde definován a uvedena jeho klasifikace. Tato část obsahuje také popis vývoje produktu, včetně jeho grafického znázornění, či faktorů vývoj ovlivňujících. Další část práce se týká ceny a cenové politiky. Pojednává především o faktorech ovlivňující výši ceny, možných cílem firmy při tvorbě cen, i o cenových strategiích nového výrobku. Ve třetí části se práce věnuje distribuci a prodejním cenám. Zaměřuje se nejen na typy distribučních cest, jejich organizaci a faktory je ovlivňující, ale také na obchod a jeho typy. Promotion - komunikační mix, jako poslední součást marketingového mixu je popsán na závěr. Kromě definice jsou zde uvedeny a podrobně popsány jeho jednotlivé typy.

Obsah

1.
Produkt - výrobek
1.1.
Výrobek - definice
1.2.
Klasifikace produktů
1.2.1.
Spotřební zboží
1.2.2.
Kapitálové statky
1.3.
Roviny pojmu výrobek = totální výrobek = komplexní výrobek
1.4.
Životní cyklus výrobku
1.4.1.
Zavádění
1.4.2.
Růst
1.4.3.
Zralost
1.4.4.
Útlum
1.5.
Strategie zavádění produktu na trh
1.6.
Výrobková politika
1.7.
Proces vývoje nového výrobku
1.8.
Důvody neúspěchu zavedení nového výrobku na trh
1.9.
Kroky vedoucí k úspěchu nového výrobku
1.10.
Odchylky životního cyklu výrobku
1.11.
Móda
1.12.
Výstřelky
1.13.
Nový život
1.14.
Styl
2.
Cena a cenová politika
2.1.
Faktory ovlivňující výši ceny
2.2.
Možné cíle firem při tvorbě cen
2.2.1.
Poptávkově orientované ceny
2.2.2.
Ceny orientované na konkurenci
2.2.3.
Nákladově orientovaná tvorba ceny
2.3.
Postup při tvorbě ceny
2.3.1.
Cenová strategie nového výrobku
2.3.2.
Tvorba ceny výrobního sortimentu
2.3.3.
Přizpůsobování ceny
3.
Place - distribuce - prodejní cesty
3.1.
Distribuční cesty
3.2.
Organizace prodejních cest
3.3.
Obchod
3.4.
Druhy prodeje - distribuční strategie
3.5.
Faktory ovlivňující výběr distribučních cest
3.6.
Distribuce
4.
Promotion - komunikační mix
4.1.
Propagace - reklama
4.2.
Podpora prodeje
4.3.
Osobní prodej
4.4.
Přímý marketing
4.5.
Public relations - publicita

Úryvek

"3. PLACE – DISTRIBUCE – PRODEJNÍ CESTY

• spojení mezi výrobcem/dodavatelem a spotřebitelem/uživatelem
• souhrn prostředníků a zprostředkovatelských článků

marketingová logistika – délka, náklady a technické zabezpečení distribuce
distrituční politika - dodání výrobku nebo služby na místo skutečného trhu
- zpřístupnění výrobku nebo služby kupujícím

Distribuční cesty:
a) přímé: VÝROBCE/DODAVATEL → SPOTŘEBITEL/UŽIVATEL

Výhody: přímý kontakt a komunikace se spotřebitelem, účinné zpětné vazby a citlivý přístup k zákazníkům, nižší náklady vzhledem a absenci mezičlánků.
Nevýhody: nutnost navázat značný počet kontaktů s velkým počtem partnerů, obtíže při prezentaci výrobku, neekonomičnost dodávek (rozptýlení zákazníků…)

b) nepřímé: VÝROBCE/DODAV. → DISTRIBUČNÍ MEZIČLÁNEK → SPOTŘEBITEL/UŽIV.

Distribuční mezičlánek
• koordinuje vzájemné vztahy mezi výrobou a spotřebou (rozdílný časový rytmus, prostorová
odloučenost výrobců a spotřebitelů)

Typy distribučních mezičlánků:
Prostředníci - zboží kupují a znovu prodávají – stávají se na čas vlastníky
Zprostředkovatelé – vyhledávají pozitivní kontakty, zboží se nestává jejich vlastnictvím
Podpůrné distib. mezičlánky – banky, dopravní organizace, propagační agentury…

Výhody: snížení objemu práce u výrobce i spotřebitele, využití zkušeností, prodej zboží účinnějším způsobem, nižší potřeba finančních zdrojů (není nutné budovat sklady, servis…)
Nevýhody: ztráta kontroly výrobce nad zbožím, neinformovanost o konečném spotřebiteli, riziko neplnění plateb a pohledávek, vyšší náklady na distribuční cesty

Organizace prodejních cest
1) tradiční distribuční systém
• sdružuje samostatné nezávislé subjekty (zákazník si sám jede pro zboží do skladu)
2) vertikální marketingový systém
• spojení všech subjektů, působících na různých úrovních jedné distribuční cesty
• tj. výrobce-velkoobchod-maloobchod-spotřebitel (+ nákupní družstva atd.)
3) horizontální marketingový systém
• tj. spojení dvou nebo více subjektů působících na stejné úrovni marketingové distribuční cesty
• organizace (např. 2 maloobchody) spojují své zdroje, síly a schopnosti k dosažení vyšší účinnosti společným provozováním (např. společné sklady atd.)

Obchod
• obchod jako činnost, jako souhrn institucí
• prodej zboží a to i zboží netradiční povahy a služeb
• obchod se spotřebním zbožím …
Jeho funkce
1. přeměna výrobního sortimentu na sortiment obchodní
2. překonání rozdílu mezi místem, časem výroby a spotřebou"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 20 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17467
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse