Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Marketingový mix - okruhy ke zkoušce

Marketingový mix - okruhy ke zkoušce

Kategorie: Marketingový mix

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje marketingový mix a věnuje se podrobně jeho fungování.Popisuje výrobek, tvorbu cen, distribuci, propagaci, reklamy a činnosti spojené s podporou prodeje.

Obsah

1.
Marketingový mix
1.1
Definice
1.2
Účel
1.3
Prvky marketingového mixu
2.
Výrobek (product)
2.1
Uspokojování potřeby
2.2
Způsob uspokojení potřeby
2.3
Rozšíření možnosti produktu
2.4
Psychologické vnímání produktu
3.
Předprodejní, prodejní a poprodejní služby
4.
Životní cyklus produktu
4.1
Zavádění
4.2
Růst
4.3
Zralost
4.4
Útlum
5.
Cena (Price)
5.1
Cenová tvorba
5.2
Cenové triky
5.2.1
Vhodné zveřejnění ceny
5.2.2
Kompletování (můžeme ho zaznamenat ve dvou podobách)
5.2.3
Rozložení zisku
5.3
Metody stanovení ceny
5.3.1
Nákladově orientovaná cena
5.3.2
Cena podle konkurence
5.3.3
Cena podle hodnoty vnímané zákazníkem
6.
Distribuce (Place)
7.
Formy prodeje
7.1
Přímý prodej
7.2
Nepřímý prodej
8.
Propagace (Promotion)
9.
Reklama
9.1
Zásady tvorby reklamy
9.2
Reklamní prostředky
10.
Podpora prodeje
10.1
Osobní prodej
10.2
Publicita

Úryvek

“Reklama

(je placená nepřímá forma představení a propagace zboží a služeb, je nástrojem k přesvědčování zákazníků)

Reklama může mít 3 směry:

- slogany – neustálým opakováním se slogany dostávají do povědomí lidí a mohou pomoci profilovat produkt nebo podnik, odlišit jej od ostatních, napomoci k jeho zapamatování

- racionální působení – reklama přesvědčuje spotřebitele rozumovými argumenty, spoléhá na logiku. Působí více na muže a je vhodnější u technických a podobných výrobků, má větší význam při reklamě mezi podniky. Své místo zde má i doporučení výrobců, neboť spotřebitel nepřesvědčen, že výrobce doporučí to, co je pro jeho výrobek vhodné

- emocionální působení – působí na city, využívá poznatků psychologie. Používá se podmanivá hudba, působivé scenérie, účinkování roztomilých dětí nebo zvířat. Často se setkáme s doporučením slavných osob, snahou vnutit nám představu, že všichni používají určitý výrobek, takže vy byste si ho měli koupit také, nebo s tvrzením, že používáním určitého výrobku se staneme idolem žen (mužů), budeme oblíbení atd. Někdy jsou naopak používány nepříjemné vjemy – bolest hlavy, skvrny na prádle, zvuk zubní vrtačky,…

Zásady tvorby reklamy

- sdělujeme konkrétně – daleko lépe působí „náš časopis čte 75% mladých ve věku 18-25 let“ než „náš časopis je mezi mladými nejrozšířenější“. Daleko lépe působí text v seznamovacím inzerátu „20lety , který se zajímá o sport, turistiku, šachy, moderní hudbu“ než „ mladý muž s mnoha zájmy“. Bezobsažné formulace typu bezkonkurenční cena nejlepší výrobek apod. často vzbuzují nedůvěru

- nejlépe se pamatují argumenty na počátku a na konci zprávy. Bývá vhodné zařadit emotivní podněty na začátek, racionální na konec. Na počátku uvedeme silné argumenty a jako první uvedeme prospěch pro spotřebitele. Nejsilnější argument ponecháme na konec

- reklamu opakujeme podle zásady „jedna reklama – žádná reklama“

Reklamní prostředky

Vybíráme takový prostředek, který osloví tu skupinu obyvatel (podniků), která by mohla být potenciálním zákazníkem:

- tisk - je velmi obvyklý prostředek. Volíme i určitý titul časopisu nebo novin. U odborných časopisu je okruh čtenářů zřejmý. Naopak chceme-li naši reklamu rozšířit mezi co možná největší okruh zákazníků, bude pro nás důležité, který časopis nebo noviny jsou nejčtenější. Nezapomeňme ovšem, že cena reklamy v nich bude vyšší.

- Televize – má největší dosah. Využijeme ji spíše pro zboží, kde potřebujeme oslovit prakticky každého. Důležitou roli hraje vysoká cena reklamy.

- Rozhlas – má takévelmi široké působení, posluchači jsou na rozhlas tak zvyklí, že poslouchají vedle hudby a zpravodajství i reklamy. Na druhé straně je vnímán jen sluchem, takže zapamatování bývá menší. Právě zde velmi silně platí „jedna reklama, žádná reklama“.

Dalšími prostředky jsou letáky, plakáty (billboardy), reklamní proužky na webových stránkách (bannery), drobné reklamní předměty, prospekty, katalogy atd."

Poznámka

Obsahuje schémata a grafy. Čistý text dosahuje cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14048
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse