Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingový mix spotřebitelského úvěru

Marketingový mix spotřebitelského úvěru

Kategorie: Marketingový mix

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce byla analýza problematiky poskytování spotřebitelských úvěrů a půjček od ČSOB z hlediska marketingového mixu a navíc také analyzovat zadlužení českých domácností. Autor si dále stanovil tři hypotézy, které se v práci snažil potvrdit, nebo vyvrátit. Hypotéza 1 - domácnosti v uzavírání úvěrů nepolevují a zadlužování českých domácností nadále pokračuje rychlým tempem. Hypotéza 2 - samotná zadluženost domácností je v mezinárodním srovnání stále poměrně nízká. Hypotéza 3 - úvěry patří mezi nejvíce využívané věkovou skupinou 30 - 34 let.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce a hypotézy
2.1.
Cíl práce
2.2.
Hypotézy
3.
Metodika práce
4.
Teoretická východiska
4.1.
Charakteristika a vývoj bankovního marketingu
4.2.
Marketingový mix
4.2.1.
Historie marketingového mixu
4.2.2.
Marketingový mix v bankovnictví
4.3.
Charakteristika marketingového mixu v bankovnictví
4.3.1.
Bankovní produkt
4.3.2.
Cena v bankovním marketingu
4.3.3.
Marketingová komunikace
4.3.4.
Distribuce
4.4.
Segmentace trhu
4.4.1.
Klienti, zákazníci banky
4.4.2.
Segmentace v bankovnictví
5.
Analytická část
5.1.
Profil ČSOB, a.s.
5.1.1.
Skupina ČSOB
5.1.2.
Profil Skupiny KBC
5.1.3.
Strategie ČSOB
5.2.
Přehled o činnostech banky
5.3.
Spotřebitelské úvěry u ČSOB, a.s.
5.4.
Spotřebitelský úvěr
5.4.1.
Životní cyklus spotřebitelského úvěru
5.4.2.
Bostonská matice BCG
5.5.
Cena úvěru
5.6.
Komunikace s klienty v bance
5.7.
Distribuce, distribuční cesty
5.7.1.
Elektronické poskytování spotřebitelských úvěrů
6.
Syntetická část
6.1.
Zadlužení českých domácností
6.1.1.
Podíl dluhů domácností v mezinárodním srovnání
6.1.2.
Využití zapůjčených prostředků
6.1.3.
Rizika spojená se zadlužením
7.
Diskuse
8.
Závěr
9.
Resümee
10.
Seznam použité literatury

Úryvek

“6 SYNTETICKÁ ČÁST

6.1 Zadlužení českých domácností

Celková zadluženost domácností v České republice byla, a ve srovnání s okolními zeměmi stále je, poměrně nízká. Často se ale uvádí, že skutečnou hrozbou může být tempo zadlužování. Úvěry domácnostem patří k jedné z nejrychleji se rozvíjejících služeb, které finanční instituce domácnostem poskytují, a to již téměř tři roky.

Na konci září přinesly tiskové kanceláře zprávu, že celkové dluhy domácností u bank a finančních institucí ke konci srpna vzrostly proti červenci o 9,4 miliardy na 371,5 miliardy korun. Za poslední rok tak dluhy domácností stouply o 93 miliard.

V průběhu devadesátých let se v případě úvěrů domácnostem mnoho nezměnilo. Za celé desetiletí nedošlo k výrazným zvratům a zadlužení domácností v některých fázích dokonce i pokleslo. Důvody lze spatřovat jednak v nejisté budoucnosti, rozsáhlých ekonomických a sociálních změnách, neochotě bankovních ústavů půjčovat drobným klientům, vysokých úrocích apod. Ke zlomu v zadlužení domácností došlo až na počátku nového tisíciletí, přibližně v polovině roku 2000.

Graf. č. 3: Úvěry domácnostem

Zatímco ve druhé polovině devadesátých let docházelo k reálnému meziročnímu poklesu úvěrů přijatých domácnostmi, od počátku nového desetiletí se tento trend změnil a to nejen nominálně, nýbrž i reálně. Od druhé poloviny roku 2000 tak až do dnešních dnů dochází k setrvalému nominálnímu i reálnému růstu objemu úvěrů přijatých domácnostmi, přičemž v posledních třech letech kolísá meziroční nárůst úvěrů domácnostem kolem 30 %.

Samozřejmě je třeba počítat i s inflací, která reálnou hodnotu zadlužení snižuje. Příčiny růstu zadluženosti lze hledat především ve snížení úrokových sazeb. V období roku 2000 se nominální úrokové sazby z nově poskytnutých úvěrů domácnostem snížily na úroveň kolem 10% p. a. Nejen pokles sazeb pod psychologickou hranici, ale zároveň jejich stabilizace jsou významným faktorem, působícím na zvýšení poptávky po úvěrech.

Nelze ale zapomínat ani na nízkou zadluženost v 90. letech jako na jednu z příčin vysokého růstu objemu úvěrů domácností a ani na růst ochoty domácností utrácet. Důsledkem je pak zvýšení podílu úvěrů na úsporách, kdy minima dosahoval v květnu roku 2000 (15,9 %) a v letošním roce se blíží již 40 %. Ani to ale není alarmující hodnota - podle statistik Evropské centrální banky dosahuje tento poměr ve vyspělých zemích až ke 100 %. Růst zadlužení je ale též ovlivněn růstem objemu hypotečních úvěrů. Snížení úrokových sazeb a poptávka po bydlení z řad "silných ročníků" 70. let zvyšují objem zejména dlouhodobých úvěrů na bydlení, které tvoří významný podíl na zadlužení českých domácností. Z celkového objemu úvěrů tvoří hypoteční přibližně 45 %.

Graf. č. 4: Podíl na zadlužení českých domácností"

Poznámka

Obsahuje grafy a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10327
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse