Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketingový mix - výpisky z přednášek

Marketingový mix - výpisky z přednášek

Kategorie: Marketingový mix

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky týkající se problematiky marketingového mixu. Text heslovitě seznamuje s produktem jako prvkem marketingového mixu, cyklem tržní životnosti výrobků, i vývojem nového výrobku. Dále se věnuje marketingové komunikaci a specifikám distribuce.

Obsah

1.
Úvod do marketingového mixu
1.1.
Definice marketingového mixu
1.2.
Prvky marketingového mixu
1.3.
Účel marketingového mixu
1.4.
Dnešní názory na „4P“
1.5.
„4P a jejich protějšky „4C“
1.6.
Pozice marketingového mixu v procesu marketingového řízení
1.7.
Segmentace
1.8.
Analýza marketingového mixu
1.9.
Strategie a taktika marketingového mixu
1.10.
Všeobecné zásady tvorby marketingového mixu
2.
Produkt jako prvek marketingového mixu
2.1.
Klasifikace výrobků
2.2.
Koncepce totálního výrobku
2.3.
Výrobková politika
2.4.
Výrobkové analýzy
2.4.1.
BCG analýza (Boston Consulting group)
2.4.2.
FED analýza
2.4.3.
ABC analýza
2.4.4.
Druckerova klasifikace výrobků
2.5.
Výrobkové strategie
3.
Cyklus tržní životnosti výrobků (PLC)
3.1.
4 hlavní stádia
3.2.
Faktory ovlivňující průběh PCL
3.3.
Marketingové strategie v etapě zavádění výrobku na trh
3.4.
Etapa zavádění výrobku na trh – strategie „cena/propagace“
3.5.
Marketingové strategie v etapě zralosti
3.6.
Marketingové strategie v etapě poklesu
4.
Vývoj nového výrobku
4.1.
Proč?
4.2.
Jak?
4.3.
Typy nových výrobků
4.4.
Bariéry nových výrobků
4.5.
Bariéry úspěchu nových výrobků
4.6.
Organizace vývoje nových výrobků
4.7.
Fáze procesu vývoje nových výrobků:
4.8.
Přijetí nového výrobku na trh = adopce
4.9.
Funkce ceny v tržní ekonomice
4.10.
Specifika ceny na B2C a B2B trhu
4.11.
Faktory ovlivňující cenovou politiku
4.12.
Marketingové cíle v oblasti cen – krok č. 1
4.13.
Volba cenové strategie – krok č. 2
4.14.
Analýza nákladů, poptávky a konkurence – krok č. 3
4.15.
Stanovení prvotní výše ceny – metody tvorby cen – krok č. 4
4.16.
Přizpůsobování ceny podmínkám trhu – krok č. 5
4.17.
Cenová kontrola – krok č. 6
4.18.
Cenové změny a reakce na ně – krok č. 7
5.
Marketingová komunikace
5.1.
Pojem komunikace
5.2.
Marketingová komunikace
5.3.
Faktory marketingové komunikace
5.4.
Modely pro marketingovou komunikaci
5.5.
Marketingový komunikační model
5.6.
Strategie marketingové komunikace
6.
Distribuce jako prvek marketingového mixu
6.1.
Specifika distribuce jako prvku marketingového mixu
6.2.
Úloha distribuce
6.3.
Funkce obchodní cesty
6.4.
Strategická rozhodování o distribuci
6.5.
Cíle distribuce – krok 2.
6.6.
Distribuční strategie – krok 3.
6.7.
Volba typu distribuce – krok 4.
6.8.
Projektování struktury distribuční cesty – krok č.5
6.9.
Distribuční systémy – krok č. 6
6.10.
Fyzická distribuce = distribuční logistika
6.11.
Náklady na fyzickou distribuci – zajímá výrobce
6.12.
Parametry logistických distribučních služeb – zajímá zákazníka

Úryvek

"I. ÚVOD DO MARKETINGOVÉHO MIXU

definice mk mixu:
= soubor mk nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých mk cílů na cílovém trhu (Kotler)
= soubor taktických mk nástrojů (výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky), které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.
= soubor dílčích opatření, které v konečném důsledku pomáhají uspokojit požadavky zákazníků takovým způsobem, který firmě umožňuje dosáhnout svých cílů optimální cestou
hlavní je uspokojení zákazníka!!!
prvky marketingového mixu
VÝROBEK, CENA, DISTRIBUCE, KOMUNIKACE
pod každým prvkem je zahrnuta řada dílčích aktivit (např. diverzifikace, slevy...)
- 3 nákladové prvky a 1 výnosový (CENA)
- vstupním a základním prvkem je VÝROBEK, od něj se pak odvíjí strategie a rozhodnutí o dalších nástrojích
- nejpružnější je CENA, nejméně pružná je DISTRIBUCE (vytvoření distribučního systému a navázání spolupráce s partnery je velice náročné na finance, proto se mění co nejméně)
účel marketingového mixu
- zajistit optimální výsledek na trhu
- snažíme-li se vyrobit správný výrobek za správnou cenu se správnou mk komunikací na správném místě, bude mk program účinný a úspěšný
- optimální kombinace prvků mk mixu – vnitřně sladěný celek
historie a modely marketingového mixu
- termín „mk mix“ zavedl v roce 1948 profesor Neil Borden z Harvard Business School
- v počátku 60. let navrhl prof. Mc Carthy 4-prvkový mk mix „4P“ (Product, Price, Place, Promotion)
- „4P“ nemá obecnou platnost, prvky záleží vždy na situaci
další modely mk mixu:
3-prvkový model – prof. Meffert
5-prvkový model – často se přidává páté „P“ (sponzoring, package...)
6-prvkový model – MOO (sortiment, cena, místo, komunikace, personál, prezentace)
7-prvkový model – mk služeb (+ lidé, procesy tj. způsob poskytování služby, materiální prostředí)
Faktory ovlivňující volbu marketingového mixu
- nadefinování mk mixu formují následující faktory:
1. Cíle podniku např. max. zisk, přispívat maximálně na charitu...
2. Výrobek (typ, fáze životního cyklu) např. výrobek/služba; denní potřeba/složité stroje"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 56 stran. Práce obsahuje schémata, grafy a tabulky.
Text je barevně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19038
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse