Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Marketingový plán - teoretická část diplomové práce

Marketingový plán - teoretická část diplomové práce

Kategorie: Marketing

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Teoretická část diplomové práce na téma marketingový plán vymezuje základní marketingové pojmy a definuje marketingový plán včetně jeho součástí. Skládá se ze dvou částí. První podrobně vysvětluje marketingové pojmy jako je marketing, marketingové řízení a plánování. Druhá část se již velmi podrobně věnuje struktuře, nástrojům a práci s marketingovým plánem, včetně marketingového mixu a specifik marketingového řízení a plánování v malých podnicích.

Obsah

Úvod
1.
Marketing
2.
Marketingové pojmy
2.1
Marketingové řízení
2.2
Marketingové plánování
3.
Marketingový plán
3.1
Stručné shrnutí plánu a úvodní část
3.2
Závěry podnikového strategického plánování
3.3
Závěry marketingové situační analýzy
4.
Informace a marketingový výzkum
5.
Marketingové prostředí
5.1
SWOT analýza
5.2
Finanční analýza
6.
Marketingové cíle
7.
Marketingové strategie
7.1
Vymezení cílových trhů a segmentace
8.
Marketingový mix
9.
Prováděcí programy
10.
Rozpočet
11.
Kontrola
12.
Význam marketingového plánování a plánu
13.
Specifika marketingového plánování v malém podniku

Úryvek

"1.3 Marketingový plán
Marketingový plán, který je ústředním pojmem diplomové práce, představuje faktický výsledek marketingového plánovacího procesu. Horáková (2003) vymezuje marketingový plán jako „písemný dokument zachycující výsledky marketingového plánování a ukazující, kde si podnik přeje být v určitém časovém momentě v budoucnosti a pomocí jakých prostředků tam dospěje.“
McCarthy a Perreault (1995) definují marketingový plán jako „písemné zachycení marketingové strategie a detailů, týkajících se časových údajů, za účelem realizace marketingové strategie.“
Foret (2008) chápe marketingový plán jako „základní nástroj každodenního řízení a koordinování zejména marketingových aktivit podniku, který slouží k implementaci a praktickému ověření zvolené marketingové strategie, z níž vychází.“
Kotler (1998) považuje marketingový plán za jeden z nejdůležitějších výstupů procesu marketingového managementu. Význam marketingového plánu shrnuje Westwood (1999) následujícím způsobem: „Marketingový plán by měl identifikovat nejslibnější obchodní příležitosti podniku a nastínit, jak na příslušný trh proniknout a jak si na něm vybudovat a udržet pozice. Je to nástroj komunikace, který kombinuje všechny prvky marketingového mixu do koordinovaného prováděcího plánu. Obsahuje data o tom, kdo co bude dělat, kdy, kde a jak dosáhnout stanovených cílů.“
Dobře sestavený marketingový plán představuje jeden z předpokladů úspěšného řízení firmy. Z hlediska požadavků, které jsou na plán kladeny, zdůrazňuje Blažková (2007) jasnost, výstižnost, přiměřený rozsah a realizovatelnost aktivit v něm vymezených.
Obsah marketingového plánu, jeho struktura a míra rozpracování jednotlivých kapitol je odvislá od charakteristik a potřeb konkrétního podniku. Horáková (2003) v této souvislosti uvádí, že „faktickou podobu plánu, jeho formální úpravu, nelze obecně závazně předepsat, závisí na konkrétních podmínkách a schopnostech manažera.“ Odborná literatura nabízí určitá vodítka a přehled oddílů, které je vhodné do marketingového plánu zahrnout. Názory jednotlivých autorů na strukturu a obsah marketingového plánu se však vyznačují drobnými odlišnostmi.
Marketingový plán by dle Kotlera (2006) měl obsahovat situační analýzu, marketingové záměry, cíle, strategii, plán marketingových opatření a kontrolní mechanismy. Do situační analýzy zahrnuje popis současné situace, SWOT analýzu, stanovení hlavních problémů podniku a určení hlavních předpokladů ohledně budoucnosti.
Blažková (2007) nahlíží na marketingový plán komplexněji, neboť do jeho obsahu zařazuje rovněž závěry podnikového strategického plánování. Vzhledem k tomu, že zvláště u malých podniků, jakým je i řešená firma, je možné mluvit o velmi úzké provázanosti podnikového strategického plánování a marketingového plánování, bude jako základní východisko pro vytvoření obsahu marketingového plánu sloužit pojetí Blažkové (2007). Obsah marketingového plánu tvoří:
1) titulní list
2) obsah plánu
3) stručné shrnutí
4) úvodní část
5) závěry podnikového strategického plánování (vize, poslání, podnikové cíle, strategie)
6) závěry komplexní analýzy podniku
7) marketingové cíle
8) marketingové strategie
9) prováděcí programy
10) rozpočet
11) způsob kontroly plnění plánu"

Poznámka

Obsahuje schémata. Čistý text dosahuje cca 22 stran.
Jedna pasáž práce se odkazuje na přílohu, která není součástí textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21456
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse