Název Goodness Staženo

Analýza spokojenosti zákazníků se službami hotelu Černý slon - diplomová práce

Cílem této diplomové práce je zjistit, jak jsou zákazníci hotelu Černý slon spokojeni s kvalitou a množstvím nabízených služeb, zároveň získat in... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový výzkum, Služby

626x

Směry rozvoje elektronického obchodu - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

533x

Segmentace uživatelů internetu - diplomová práce

Vymezení Internetu - základní vlastnosti, neduhy, specifické marketingové aktivity v prostředí Internetu (reklama na internetu - banner, e-mailový mar... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

238x

Analýza trhu s elektroinstalačním materiálem na Severní Moravě - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

212x

Marketing města Opavy - diplomová práce

Diplomová práce představuje marketing města Opavy. V první, teoretické, části se autor věnuje obecně marketingu měst a obcí, marketingovému mixu a mar... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix, Marketingový výzkum

91x

Marketing města Vimperka

Tato práce je zaměřena na problematiku marketingu měst a obcí, nazývaného také jako městský marketing. Zaměřuje se na vybrané teoretické aspekty a obj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Regionální ekonomika

77x

Propagační kampaň pro firmu Fujifilm CZ - teoretická část

Tato diplomová práce se zabývá propagační kampaní pro firmu Fujifilm. Popisuje teoretická východiska propagační kampaně, zaměřuje se především na mark... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Propagace

57x

Vybrané nástroje propagace podniku - diplomová práce slovensky

Tato diplomová práce se zabývá vybranými nástroji propagace podniku. V úvodu problematiku stručně charakterizuje, poté se věnuje současnému převládají... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Propagace

53x

Marketingový plán - teoretická část diplomové práce

Teoretická část diplomové práce na téma marketingový plán vymezuje základní marketingové pojmy a definuje marketingový plán včetně jeho součástí. Sklá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

31x

Czech On Line - ekonomická analýza - diplomová práce anglicky

Diplomová práce představuje kompletní finanční a marketingovou analýzu internetového serveru Volný - Czech on Line. Mimo představení společnosti a jej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy, Marketing

30x
1  2  »