Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingový výzkum pro strategický marketing

Marketingový výzkum pro strategický marketing

Kategorie: Marketingový výzkum

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce na teoretické úrovni seznamuje s marketingovým výzkumem pro strategický marketing. Popisuje postup při provádění výzkumu, zdroje dat a techniky jejich sběru. Věnuje se rovněž zpracování dat, analýze výsledků, i realizační fázi.

Obsah

1.
Marketingový výzkum
1.1.
Proces marketingového výzkumu
1.1.1.
Určení cíle
1.1.2.
Zdroje dat
1.1.3.
Techniky sběru dat
1.1.4.
Velikost výběrového souboru, shromažďování dat, zpracování a analýza dat
1.1.5.
Zpracování a předložení závěrečné zprávy
1.2.
Velikost výběrového souboru pro marketingový výzkum
1.2.1.
Realizační fáze
2.
Závěr

Úryvek

"1 Marketingový výzkum
Marketingový výzkum je většinou chápán dle způsobu provedení, čímž je plánování, tvorba dotazníků, posuzování a výběr vzorků sběr dat, analýza, atd. Hlavním cílem marketingového výzkumu je řešit a pomáhat zdokonalovat marketingová rozhodnutí, vybírat optimální možnosti a vytvořit program pro marketingová rozhodnutí. Vše slouží jako podklad marketingového řízení. Informace marketingového výzkumu napomáhají v první řadě porozumět trhu, na kterém podnikáme, nebo hodláme podnikat, v druhé řadě identifikovat problémy spojené s podnikáním na tomto trhu, a identifikovat příležitosti, které se na něm vyskytují, nebo se mohou vyskytnout, ve třetí formulovat směry marketingové činnosti a ve čtvrté hodnotit její výsledky. Marketingový výzkum je také chápán jako: „funkce, která spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím informací – informací užívaných k zjišťování a definování marketingových příležitostí a problémů, k tvorbě, zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a k zlepšení pochopení marketingového procesu. Marketingový výzkum specifikuje požadované informace podle vhodnosti k řešení těchto problémů, vytváří metody pro sběr informací, řídí a uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje výsledky sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky“.

1.1 Proces marketingového výzkumu
Někdy je marketingový výzkum oproti méně přesnému užití informací rozdělen podle použití vědeckých metod za účelem obstarání údajů. Stejný základní náhled nalezneme i u jiných sociálních věd, jako je např. sociologie – marketingový výzkum považujeme za obor spadající alespoň do okruhu sociální vědy. Nicméně existují pohledy na tuto otázku „vědy“ a někteří nepovažují vědní metodologie jako třeba fyziku za obor užitečný v „měkčích“ oblastech, kam spadá lidská motivace a chování, jež jsou předmětem většiny marketingových výzkumů.

Marketingový výzkum může být proveden jako jednorázový projekt za účelem vyhovění požadavků – například zda vstoupit či nevstoupit na nový trh – nazývá se výzkum ad hoc. Nebo může zahrnovat nepřetržité a pravidelné sledování – monitorování akcií, vlastněných produktem či značkou. Účely za kterými jsou ad hoc výzkum nebo ostatní i nepřetržitý výzkum prováděny, jsou nesmírně různorodé, ale proces, jenž následuje prakticky po jakémkoli ad hoc projektu (nebo v podstatě po většině nepřetržitých projektů)."

Poznámka

Práce čerpá ze zdroje: ttp://wstag.jcu.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContent?adipIdno=9119.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17193
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse