Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marxismus a demokracie

Marxismus a demokracie

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této práce je komparace marxismu a demokracie. V úvodu autor vysvětluje demokratický model společnosti a uvádí její znaky. Rovněž charakterizuje marxistický model společnosti. Abychom pochopili všechny souvislosti, vysvětleny jsou i pojmy koncepce státu a společnosti. V kapitole s názvem Funkce politického systému řeší autor, co znamená pro oba systémy pojem politika a volební právo, v další kapitole pak význam ekonomiky. V poslední části práce se dočteme o příčinách ztroskotání „marxistických“ systémů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Demokratický model společnosti
3.
Marxistický společenský model
4.
Koncepce státu a společnosti
5.
Funkce politického systému
6.
Pojetí a význam ekonomiky
7.
Eroze "marxistických" systémů
8.
Závěr
9.
Použitá literatura

Úryvek

"2. Demokratický model společnosti

Ve společenských vědách se stalo takřka pravidlem, že každý důležitý termín je vykládán a definován nejrůznějšími způsoby, čímž dochází ke značné diferenciaci jeho významu. Nejinak je tomu i s pojmem demokracie.
Pro vývoj kontinentálního politického myšlení bylo určující klasické pojetí pojmu a obsahu demokracie, jež vycházelo především z Rousseauovy představy svrchovanosti všeho lidu a kladlo důraz na co nejširší participaci všech občanů.
Premisou tohoto pojetí bylo přesvědčení, že lid, alespoň v základních otázkách rozhodování, má shodnou vůli. Společenskému myšlení i společenským dějům byl přisuzován racionální charakter. Uvedená koncepce nebrala v úvahu , že lidské myšlení i jednání obsahuje také zřetelné a podstatné iracionální prvky a navíc se racionalita myšlení plně nekryje s racionalitou jednání (Čermák, 1992:17)
Koncepce anglické a americké revoluce naopak vychází z Montesquieua, Locka a „otců zakladatelů“ americké společnosti: demokracie plyne z bytosti člověka vůbec a je proto podle nich jedinou přirozenou a po právu existující státní formou.
R. A. Dahl chápe termín demokracie jako ideál, jenž je však v reálném světě nedosažitelný. Považuje za důležité od sebe odlišit demokracii jako ideální systém a demokracii v podobě institucionálního uspořádání, považovanou za nedokonalou aproximaci tohoto ideálu. Tento politický systém nazývá polyarchií (Dahl, 2001:51).
Obecně společenské rozšíření obsahu pojmu demokracie představuje také pojetí, jež demokracii uvažuje jako způsob života vůbec, jako názor na život a na svět. Do této skupiny náleží např. W. Whitman, W. Lippmann, J. Dewey a také T.G. Masaryk.
Marx chápe demokracii jen jako přítomnost, zápas, v němž utlačovaná třída je nucena použít diktatury jako očistného ničícího živlu, který destruuje a tím přispívá k tvorbě. Budoucnost je mu tedy vně politiky, neboť jeho „říše svobody“ se již zcela vymyká z rámce klasických politických vazeb.
Příčinu, proč dochází k tak divergentnímu chápání a pojetí demokracie, je třeba hledat v tom, že zatímco demokracie ve svém původním významu znamená „vláda lidu“, neodpovídá tomuto pojmu žádný historický ani současný sociální model. V řadě společenských oblastí nepřichází totiž v úvahu odstranění všech typů autority.
Nemá tedy příliš smysl hovořit o demokracii, jako by měla přesně definovaný význam a jako by existovala jedna jediná.
Pro potřeby této práce postačí vymezit demokratičnost společnosti podle míry reálné možnosti politické participace jejich občanů."

Poznámka

Seminární práce Masarykovy univerzity v Brně z Fakulty sociálních studií, předmět Teorie demokracie

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2374
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse