Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Matematika, počitače a já - esej

Matematika, počitače a já - esej


Kategorie: Matematika, Počítače/informatika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o esej na téma matematika, počítač a já. V úvodu práce se autor vyznává ke svému dávnému vztahu k matematice. Zamýšlí se nad tím, jak matematika ovlivňuje počítače. Informuje o prvním počítači Harvard Mark a srovnává jej se současnými modely. V závěru seznamuje s novým policejním programem Elektronické trestní řízení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Můj vztah k matematice
3.
Matematika a počítače
4.
První počítač Harvard Mark
5.
Současné počítače
6.
Program Elektronické Trestní Řízení
7.
Závěr

Úryvek

"Při zamyšlení nad moji seminární práci na téma „matematika, počítač a já“ jsem si nemohl vzpomenout, kdy jsem vlastně naposled vypočítal poslední matematický příklad bez pomoci kalkulačky. Je to již dlouho co jsem opustil školní lavici a zde jsem i naposledy počítal takzvaně poctivě za dohledů příklady. Matematiku jsem ve škole měl rád jen, když si teď vzpomenu na úděsné počítání příkladu, kdy z bodu A do bodu B vyjede vlak rychlostí 100 km v hodině a proti němu vyjede vlak s jinou rychlostí a výsledkem má být kde se setkají. Má odpověď někde na cestě by byla nedostačující. Již si nepamatuji a ani neuvědomuji, jak bych tento příklad vypočítal. Každý člověk je v současné době byť nevědomky ovlivněn matematikou. S matematikou se setkáváme po celý náš život počínaje útlým dětstvím až po vysoké stáří. Pravda, v mém současném využívání matematiky již nepotřebuji logaritmy, vystačím si se základy středoškolské výuky. Rád si propočítám a nakreslím nábytek, který si nechám vyrobit. Každodenně počítáme, za jak dlouho nám jede spoj, zda se tento výrobek vyplatí oproti jinému. Matematika je i v podstatě univerzální jazyk a také se používá k šifrování textů.
Nicméně matematika je všude přítomná a je základem i počítače. S prvním počítačem jsem se setkal již na základní škole v 7 třídě, kdy jsem navštěvoval odpolední kroužek programování. Tehdy jsme programovali na počítači Didaktik M v jazyce BASIC. Koukal jsem na zelený monitor a data nahrávali z audio kazety. Byl to ale pokrok oproti prvnímu počítači, který vznikl v roce 1944 nazvaný Harvard Mark I financovaný společností IBM. Byl určen k výpočtům balistických drah střel pro námořní děla a při konstrukci válečných plavidel a údajně také v americkém jaderném programu. Harvard Mark I byl kolos, kdy jeho délka byla 18 metrů, výška 2,5 metru a hmotnost dosahovala 5 tun. Mark I prováděl hlavní matematické operace, logaritmy a triginometrické funkce. Byl tvořen 765 tisíci součástkami včetně 3300 elektromagnetických relé, která byla základním stavebním prvkem všech tehdejších počítačů. Nad jeho výkonem se dnes určitě pousmějeme. Tvůrce tohoto kolosu Howard H. Aiken nepředpokládal masové využití a tvrdil, že ve Spojených státech je potřeba jen 6 počítačů. Z dnešního hlediska jsou tyto parametry úsměvné, když v současné době miniaturizaci je počítač i integrován do mobilního telefonu byť s omezenými funkcemi. To vše, ale bylo docíleno vývojem integrovaných obvodů a mikroprocesorů. Dnes již stolový počítač je na ústupu a pomalu je nahrazují notebooky. Při slovu notebook si musím vzpomenout, jak jsem v nákupním centru Olympie zahledl jeden z prvních notebooku IBM, v jehož útrobách se nacházela tzv. 486. Při pohledu na nevzhlednou krabici oproti současným notebookům a s cenou okolo 100 000,- Kč, mne zajímalo, kdo si to mohl koupit.
V současném využití počítačů se tato technologie nevyhnula ani mému pracovišti. Pracuji u Policie ČR MŘ Brno na OOP Brno-Výstaviště na skupině pro trestní řízení. Rok 2003 byl pro Brněnskou policii zlomový, kdy zde byl spuštěn zkušební provoz programu nazývaného ve zkratce Elektronické Trestní Řízení, který měl nahradit klasický spis v písemné podobě. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ac29cf6a0f6.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Matematika_pocitace_ja_esej.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse