Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Materiálové toky po silničních komunikacích v EU

Materiálové toky po silničních komunikacích v EU

Kategorie: Logistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se definuje dopravní politiku a zabývá se společnou dopravní politikou EU. Charakterizuje instituce, které se v rámci EU logistice věnuje, popisuje vývoj jejich politiky, oblasti, ve kterých jsou činné a postoje k budoucímu vývoji. Závěrečná část charakterizuje jednu z kapitol dopravní politiky vymáhání pohledávek z mezinárodní silniční přepravy a výsledky českého a německého zahraničního obchodu.

Obsah

Úvod
1.
Společná dopravní politika
2.
Důležitost účinného trhu v oblasti logistiky
3.
Evropský hospodářský a sociální výbor k tématu Evropská politika v oblasti logistiky
4.
Logistika silniční nákladní dopravy v Evropě – klíč k udržitelné mobilitě
4.1
Logistika klíčem k mobilitě
4.2
Vymezení oblasti působnosti
4.3
Evropský trh logistiky
5.
Rámec pro logistiku nákladní silniční dopravy
Těsnější propojení logistiky a dopravní politiky
5.2
Oblasti činnosti
5.2.1
Určení problematických míst a jejich řešení
5.2.2
Informační a komunikační technologie (IKT)
5.2.3
Logistická odborná příprava
5.2.4
Statistické údaje
5.2.5
Využití infrastruktury
5.2.6
Výkonnost služeb
5.2.6.1
Uznávání kvality
5.2.6.2
Síť pro služby železniční nákladní dopravy
5.2.7
Podpora a zjednodušení multimodálních řetězců
5.2.7.1
Jedno správní místo a „společný evropský námořní prostor“
5.2.7.2
Podpora multimodality
5.2.7.3
Multimodální záruky
5.2.8
Normy pro nakládání
6.
Cesta vpřed
7.
Rada EU k logistice nákladní dopravy
7.1
Závěry přijaté Radou EU:
7.2
Činnosti rady EU
8.
Vymáhání pohledávek z mezinárodní silniční přepravy
8.1
Smlouva o přepravě věci
8.2
Úmluva CMR a její aplikace českými soudy
8.3
Uzavření smlouvy o přepravě věci dle úmluvy CMR
8.4
Odpovědnost dopravce
8.5
Příslušnost soudu a promlčení nároků
9.
Rozdíl mezi českými a německými výsledky zahraničního obchodu
9.1
Tranzit
9.2
Zušlechťovací operace
9.3
Prahové hodnoty
9.4
Přesuny majetku
10.
Silniční doprava EU v datech
Závěr

Úryvek

“4. Logistika silniční nákladní dopravy v Evropě – klíč k udržitelné mobilitě
4.1 Logistika klíčem k mobilitě
Jak bylo uvedeno ve střednědobém přezkumu Bílé knihy z roku 2001 , plní logistika klíčovou úlohu tím, že zajišťuje udržitelnou mobilitu a přispívá k dosažení dalších cílů, jakými je čistší životní prostředí, zabezpečení dodávky energie atd.
Evropská dopravní politika se již po léta vyznačuje liberalizací a harmonizací. To napomohlo tomu, že se evropský dopravní systém postupně dopracoval až do dnešní podoby. Globalizace a pojem rozšířené Evropy vytvářejí nové výzvy. Rychlý růst silniční nákladní dopravy – řízený do značné míry hospodářskými rozhodnutími – přispívá celkovému růstu a zaměstnanosti, ale způsobuje i přetížení dopravy, nehody, hluk, znečištění, zvýšenou závislost na dovozu fosilních paliv a energetické ztráty. Zdroje infrastruktury jsou omezené a jakékoli narušení dodavatelského řetězce (např. v oblasti energetiky) nepříznivě zasáhne hospodářství EU. Nebudou-li přijata vhodná opatření, situace se bude i nadále zhoršovat a sníží se konkurenceschopnost Evropy i životní prostředí, ve kterém žijeme.
Mají-li být tyto problémy překonány, musí být evropský dopravní systém optimalizován s využitím pokročilých logistických řešení. Logistika může zvýšit účinnost jednotlivých druhů dopravy a jejich kombinací. Výsledkem bude, že by méně dopravních jednotek, jako jsou vozidla, vagony a plavidla, mělo přepravit více nákladu. Úměrně tomu se sníží dopad na životní prostředí. Železnice a vnitrozemské vodní cesty musí být modernizovány. Do systému by měla být těsněji integrována i letecká přeprava. Je třeba urychlit příznivý rozvoj pobřežní plavby. Je nutno posílit dálkovou námořní plavbu a její napojení na vnitrozemí.
V případě potřeby je nutno přecházet na druhy dopravy šetrné k životnímu prostředí, zejména u dálkové přepravy, dopravy v městských oblastech a přetížených koridorech. Zároveň musí dojít k optimalizaci veškerých druhů dopravy. Je nezbytné, aby byly všechny druhy dopravy šetrnější k životnímu prostředí a vyznačovaly se vyšší úrovní bezpečnosti i energetické účinnosti. Komodalita, tj. účinné využívání různých druhů dopravy samostatně nebo v jejich vzájemné kombinaci, povede k optimálnímu a udržitelnému zacházení se zdroji.
Má-li být udržena a posilována konkurenceschopnost a prosperita Evropy v souladu s obnovenou lisabonskou strategií zaměřenou na růst a zaměstnanost, neobejde se to bez přijetí logistických opatření. Evropa se potřebuje postavit dopravním výzvám a propracovat své logistické uvažování v dopravní politice. Přístup by měl být zaměřen na trh, měl by zahrnovat sociální a environmentální hlediska a měl by vést k vytvoření všeobecně prospěšné situace. Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, zabývá se toto sdělení otázkou, kde by EU mohla nabídnout přidanou hodnotu, kterou by posílila rozvoj logistiky nákladní dopravy v Evropě i ve světě.
Toto úsilí by mohlo vést k vytvoření rámcové strategie logistiky silniční nákladní dopravy. Po projednání tohoto sdělení Komise plánuje, že v roce 2007 předloží akční plán logistiky nákladní dopravy.
4.2 Vymezení oblasti působnosti
Doprava představuje nedílnou součást logistického dodavatelského řetězce. Přístup Komise se soustředí na logistiku silniční nákladní dopravy a zahrnuje všechny druhy dopravy. Tento přístup zahrnuje celou škálu oblastí, jako je prostá modální logistika a multimodální logistika, přičemž zdůrazňuje potřebu optimální doplňkovosti druhů dopravy v účinném a plynulém evropském dopravním systému, který může poskytnout uživatelům dopravy nejlepší možné služby."

Poznámka

Práce částečně čerpá z tohoto zdroje: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/spolecna-dopravni-politika-eu/1000521/10918/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11729
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse